پایان نامه با واژگان کلیدی پلاسمایی، درمان ضایعات، مورفولوژی

ولات ژنی آن بررسی چگونگی ایجاد عفونت های مخفی و عود کننده توسط ویروس درمان های ضد ویروسی آنسفالیت هرپسی درمان ضایعات هرپسی در افراد با نقص سیستم ایمنی تحقیقات در زمینه ساخت واکسن از... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد ساختمان سازی، فضاهای داخلی، کارکنان اداری، ساختار اداری

حدود 250 میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود 500 میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا 800 میلیمتر و به صورت موردی تا 900 میلیمتر گزارش شده است.بارش باران در این منطقه تحت... متن کامل

منابع مقاله درباره استان خراسان، کاهش استرس

Acaulospora بود (Barcenas et al., 2007). در شمال شرق هند از درخت Michelia champaca قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus macrocarpum، G. glumerulatum، G. microaggregatum، G. sinuosum، G. clavisporum، G. rubiform و G. twiwanense و از درخت Alnus nepalensis قارچ های G.... متن کامل

منابع مقاله درباره هیف، ریشه، گیاه، میزبان

ث افزایش جذب عناصر غذایی غیر قابل دسترس و غیر محلول به ویژه فسفر توسط گیاه می شود (Carney, 2000). در این نوع همزیستی، کلنیزه شدن ریشه توسط قارچ باعث ایجاد تغییراتی در پارامترهای فیزیولوژیکی... متن کامل

منابع مقاله درباره بخش چهاردانگه

گیاه شناسی آلوچه آلوچه با نام علمی Prunus divaricate Ledeb از خانواده گل سرخ Rosaceae با نام اینگلیسی Wild myrobalan plum, Cherry plum, Myrobalan cherry. درخت یا درختچه ای کوتاه تا 10 متر، بدون خار یا خاردار، برگ ها خزان... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی Paivio,، (2003).، (1971).، Imagery

teaching of idioms related to colors in an L2. PortaLinguarum, 16, 19-32. Nayak, N. & Gibbs. R. W. (1990). Conceptual knowledge in the interpretation ofidioms. Journal of Experimental Psychology: General, 119, 315-330 Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching. New York: McGraw Hill. Paivio, A. (1971). Imagery... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی idioms، University، In، opaque

th participants of different age levels.As the present study examined the effect of etymological elaboration on the knowledge of opaque idioms, further research can be carried out on other specific types of idioms such as, transparent, decomposable, or non-decomposable. In the same vein, further research can be done to compare... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی idioms، opaque، etymological، knowledge

standards suggested by Barker, Pistrang, and Elliott (1994). The determined value of Cronbach alpha for the idiom test equaled .795, which was acceptable based on the reliability standards suggested by Barker, Pistrang, and Elliott (1994). (See table 2. under the list of tables) 3.3 ProceduresBefore giving any instruction... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی idioms، etymological، elaboration، idiom

relationship between pebble and calculus and make more inferences when learning related words as calculate, calculation, and incalculable.Although Pierson’s (1989) examples came with no empirical data in support of the effectiveness of etymology on vocabulary acquisition, his pedagogical proposal has been accepted and... متن کامل