با این کار ۱۰ سال جوون تر شید  تک تک سیستمای بدن با آب کار می کنن. مایعات سموم رو از اندام لازم بدن دفع می‏ کنن. شاید فکر کنین ما با شتر برابری زیادی نداریم، اما یک چیزمون خیلی به هم... متن کامل

با افراد بی ادب چیجوری برخورد کنیم؟  ایجاد رابطه با همه آدما کار راحتی نیس. چقدر خوب می شد اگه می تونستید تموم آدمای بی ادب رو در جزیره ای دورافتاده حبس کنیم تا دیگر لازم نباشه با... متن کامل

لیل در قوانین اینکوترمز ۲۰۱۰ در بعضی از موارد که تعهد و زور به انجام تشریفات صادرات یا واردات هست، تنها عبارت (در صورت ضرورت) اشاره شده. دو اتفاق، اتاق بازرگانی بین المللی رو قانع... متن کامل