سیستم تهویه مطبوع

از این رو برای انجام سالم و مؤثرتر این امر، بهتر است به هنگام نصب تأسیسات کلی، یک شبکه ثابت لوله‌های فولادی مکنده متصل به…

درجه تمرکز

بنابراین بهترین نوع مسیر بازدید در موزه، این است که بازدید کننده از درب اصلی به مسیر دلخواه خود هدایت شود. بازدیدکننده از آغاز که…

فضاهای باز

« امروزه، معمولاً موزه در میان یک محوطه سرسبز و یا یک پارک احداث می‌شود. زیرا درختان پارک با تصفیه هوای اطراف، ایجاد رطوبت لازم،…

مراکز فرهنگی

مناسب و کافیضعیف و محدودغیرقابل قبولجدول۳-۴- فرم ارزیابی مخزن.مفصل و جامع، میتواند به سرعت فرم را دقیق و کامل پرکرد.توجه داشته باشید تمام قسمتها با…

اطلاعات کیفیت

حفاظتگرها باید بسیار باهوش و آگاه باشند و در زمینه‌های فنی تخصص داشته باشند. در واقع در حفاظت، یک درک وسیع در مورد اثرات فاکتورهای…

راهکارهای مقابله

در هر دوی این حالتها، مطلوب ترین نتیجه آن است که در آن، مجموعه‌ها به خوبی مراقبت شوند و همچنین به شیوه‌ای نگه داشته شوند…

بهداشت و ایمنی

۳-۹-۳-کنترل خسارت کنترل خسارت اکنون در موزه‌ها به عنوان «حفاظت بازدارنده» شناخته شده است : تجزیه و تحلیل جامع و پیشگیری از علل تخریب اشیاء…

مدیریت بحران

حفاظت پیشگیرانه روشی است که اصالت اثر را حفظ و نیاز به اقدامات مرمتی را کاهش میدهد . هرچند خود در ابتدا هزینه هایی را…

اقدامات پیشگیرانه

رنگینه سازهای هنرمندان آلاینده(دی اکسید نیتروژن) Whitmore and Cass, 1988 حجم زیادی از چوب رطوبت نسبی Padfield and Jensen, 1990یا مواد آلی دیگر(مثل کتابخانه یا…

شرایط آب و هوایی

یک نمونهی سلسله مراتب هدف برای مفهوم اختصاری «ساماندهی مجموعه های تاریخی» در نمودار(۳-۳) آمده است. هیچ سلسله مراتب منفرد یا «صحیحی» وجود ندارد. ترسیم…