نوامبر 28, 2020

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۳

اسفیدانی و همکاران(۱۳۹۰)طی پژوهشی به بررسی “اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر” پرداختند. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت …

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۲

۲-۲۹مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی۱-۲-۲۹فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های …

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

در این تحقیق مولفه سطح یادگیری دانش آموزان از طریق سوالات (۲-۸-۱۴-۲۰-۲۵-۳۱) پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت .پیشرفت تحصیلی :در این تحقیق مولفه پیشرفت تحصیلی …

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:۱-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:بیشترین پاسخ به ۸۱٫ ۲۵% از سؤالات، پاسخ‌های …

تحقیق – ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۷

(IEEEstd. 610. 12 ، ۱۹۹۹) سادگی در یادگیری کاربر برای استفاده و تأمین ورودی‌ها و تغییر خروجی‌های یک سیستم یا کامپوننت[۲۱] چالش موجود در تعریف …