ژانویه 24, 2021

منابع مقالات علمی : ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- …

در زمینه سیستم‌های نرم افزاری و IT انجام داده و برای اعتبار سنجی کارهای تحقیقی خود از روش‌های مختلف از جمله پرسشنامه استفاده کرده بودند. …