ژانویه 19, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

داراییهای ناملموس قرارداد بنیان[۳۲]مصدیق این داراییها عبارتند از: قراردادهای لیسانسها و حق امتیاز، تبلیغات، قرارداهای عرضه و خدمات، قراردادهای اجاره به شرط تملک، حقوق مربوط …

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم- قسمت …

۵)- وفاداری:در صورتی‌ که کارکنان به خاطر پیشرفت سازمان حاضر باشند منافع شخصی خود را فدای منافع سازمانی نمانید و کارکنان تلاش کنند تصویر مطلوب …