نوامبر 27, 2020

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۲

۲-۲۹مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی۱-۲-۲۹فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های …

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

نتایج حاصل از جدول بالا به قرار زیر است:۱-بررسی پاسخ‌های جامعه آماری نتایج زیر را به دست می‌دهد:بیشترین پاسخ به ۸۱٫ ۲۵% از سؤالات، پاسخ‌های …

منابع مقالات علمی : ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- …

در زمینه سیستم‌های نرم افزاری و IT انجام داده و برای اعتبار سنجی کارهای تحقیقی خود از روش‌های مختلف از جمله پرسشنامه استفاده کرده بودند. …