ژانویه 23, 2021

منابع مقالات علمی : تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا …

۵۰ ۱۱/۰ ۵/۱۰ – ۴/۸ ۲۵۰۰- ۲۰۰۰ معیارها و متغیرهای تعیین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان مختلف و متفاوت می باشند چنانکه در تعیین …

پایان نامه ارشد درباره:اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با نانومواد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع غذایی عنوان : اندازه گیری بیس فنول آ در محصولات غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده با …