ژانویه 16, 2021

تحقیق – ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۷

(IEEEstd. 610. 12 ، ۱۹۹۹) سادگی در یادگیری کاربر برای استفاده و تأمین ورودی‌ها و تغییر خروجی‌های یک سیستم یا کامپوننت[۲۱] چالش موجود در تعریف …