ژانویه 20, 2021

فایل – تحولات یمن (۲۰۱۱ ۲۰۱۴) و سیاست خارجی ایران و عربستان در خصوص این کشور- قسمت …

۳-۱۰- تمرکز زدایی و تشکیل دولت فدرال ۸۶۳-۱۱- دیدگاه قبایل به طرح فدرالیزه منصور هادی ۸۷۳-۱۲- سیاست آمریکا در قبال منصور هادی ۹۰فصل چهارم: مقایسه …

پژوهش – بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد لاسول، …

ظ) موعظه: «موعظه بنا بر گفته خلیل (مفردات راغب ماده «وعظ»)، یادآوری کارهای نیک است به شکلی که قلب شنونده از شنیدن آن رقّت پیدا …