هوش هیجانی

0

یه مدل گسترده و غنی واسه هوش چندگانه که اون طرف« توانایی های ذهنی» رو در بر بگیره (به وسیله استرنبرگ تعریف شد)، حالا به […]

روانشناسی ابعاد هوش هیجانی

0

خودآگاهی: خودآگاهی یا تشخیص احساسات در همون زمان که در حال وقوعه، متغیر مهم و کلیدی هوش هیجانی رو تشکیل می­دهد. توانایی کنترل و اداره […]