دانشگاه شهید بهشتی

0

106- محبی، فاطمه السادات؛ زهره، سمیعی. آسیب شناسی اجتماعی زنان 2. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، ش 13، پاییز 1380107- محلاتی، ذبیح الله. ریاحین الشریعه در […]

کودکان پیش دبستانی

0

از این رو مشارکت اجتماعی– اقتصادی زنان در عصر حاضر با روند باروری در ارتباط نزدیک است. این جریان طی نیم قرن اخیر به اشکال مختلف […]

ارزش ها و باورها

0

در هر صورت شرایط شغلی برای زنان ایجاب میکند که از فرزندان و خانوادهی خود برای ساعات طولانی جدا شوند. و این امر سبب گردیده […]

پیشرفت و عقب ماندگی

0

در فرهنگ اسلامی از بیکاری و انسان بیکار به صید گاه شیطان تعبیر شده است و سرچشمه بسیاری از مفاسد، هدر رفتن عمر و توان […]

خشونت و پرخاشگری

0

 گسترۀ منطقه‌ای از مغزکه در هنگام درگیری زنان با خاطرات غم انگیز فعال می‌شود، هشت برابر مردان است و مغز مردان به گونه‌ای طراحی شده […]

تولید ناخالص داخلی

0

پس می‌توان این معیار‌ها را اینگونه دسته بندی کرد:معیار‌های شغل مناسب برای زنان۱.لطمه نزدن به وظایف مادری و همسری۲. عدم کاهش روحیه زنانه آن‌ها و […]

کشورهای توسعه یافته

0

گام نهادن در مسیر توسعه، مستلزم همپایی و همراهی آحاد جامعه اعم از زن و مرد در تمامی صحنه های کشور می باشد. و از […]

مشکلات اقتصادی خانواده

0

آگاهی کودک از نقش جنس خود که به صورت ایفای نقش پدر(در مورد پسرها) و نقش مادر(در مورد دخترها) که در بازی های کودکان این […]