ژانویه 19, 2021

پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

در هر سازمان حداقل چهار C را می­توان جستجو کرد. مشتری[1]، شرکت[2]، رقیب[3] و تغییر[4]، که هر یک از این عوامل می­توانند نقشی اساسی در موقعیت شرکت ایجاد کنند. همچنین با توجه به ترکیب این عوامل سازمان­ها استراتژی­هایی را برای موفقیت و غلبه بر نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت در پیش می­گیرند. یکی از ویژگی­های محیط­های جدید رقابتی در دنیای امروز تغییر بیشتر این عوامل، حداقل در بیشتر صنایع یا حوزه­هاست. از یک سو نقش مشتری به مهمترین عامل اثرگذار سازمانی ارتقا یافته و از سوی دیگر رقابت به نحو غیرقابل تصوری گسترده­تر شده است. همچنین با ایجاد امکانات ارتباط الکترونیکی کسب و کارهای فردی وب­محور نیز رشدی روزافزون یافته است. در چنین شرایطی، محیط دستخوش تغییرات غیرقابل انتظار و ناگهانی است و مشتری هوشمندتر، آگاه تر و قدرتمندتر از گذشته شده است (پان[5]، 2006).

این تحولات سبب پیدایش شرکت­های جدیدی مبتنی بر بازارگرایی و مشتری گرایی شده است. این شرکت­ها علاوه بر توجه به خواسته­ها و نیازهای مشتریان مجدانه تلاش می­کنند  از انتظارات مشتریان نیز آگاهی یابند.

شرکت­های بازارگرا. این شرکت­ها در عرضه محصول خود به چند بازار متخصص هستند. توانایی آنها در عرضه محصولاتی خاص عامل اساسی در موفقیت­شان می­باشد و عناصر مختلف بازاریابی را با شرایط خاص هر بازار سازگار و منطبق می­سازند.

شرکت­های مشتری مدار. این شرکت­ها از طریق محصولاتی که با نیازهای هر فرد منطبق شده به هر مشتری خدمت خاصی ارائه می­دهند. یکی از ابزارهای حیاتی در این نوع بازاریابی رابطه مند، وجود پایگاه داده بروزشده می­باشد.

  1. 2. کاستی­های دیدگاه آمیخته بازاریابی

در دائره­المعارف بازاریابی «واترشوت[6]» به برخی از نارسائی­های مفهوم مدیریت آمیخته بازاریابی اشاره شده است:

1 – آمیخته بازاریابی بیشتر بر کاری که بازاریابی می­تواند برای مشتری انجام دهد متمرکز است تا بر خود مشتری.

2 – آمیخته بازاریابی توجه خود را معطوف بازاریابی خارجی کرده و از بازار داخلی چشم پوشیده است.

3 – آمیخته بازاریابی از تعاملات بین متغیرهای آمیخته سخنی به میان نمی­آورد.

4 – آمیخته بازاریابی دیدی مکانیکی نسبت به بازارها دارد.

5 – آمیخته بازاریابی مبتنی بر مبادله ای معامله­ای است تا یک رابطه (بیکر[7]، 2003).

[1] . customer

[2] . company

[3] . competitor

[4] . change

[5] . Pan

[6] . Watershoot

متن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی