ژانویه 16, 2021

پایان نامه ارشد: آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

.شاگردان

دراین قسمت به معروفین از شاگردان محمّدطاهر وهمچنین کسانی که ازوی اجازه روایت دریافت کرده اند اشاره می‌کنیم.

5-1. علامه مجلسی

ملامحمّدطاهردارای شاگردانی بزرگ وصاحب نام بوده می باشد.وی ازاساتید اجازه روایت علامه ملامحمّدباقرمجلسی (1110ق) بوده می باشد.درکتاب بحارالانوارازاساتید علامه مجلسی نام برده شده کهکه محمّدطاهر منصوب حکومت بوده می باشد آثار وی قریب به اتفاق، شاید[1]هم تماماً حفظ شده وکتابی مثل تحفه عباسی با26نسخه وحکمه العارفین با21نسخه موجود می‌باشد.اما این وضع را درآثار میرلوحی مشاهده نمی‌کنیم.ادبیات این آثار بعضا (آثارضدتصوف وفلسفه) از مدار نقد صحیح خارج شده، ودردیگر آثار، ادبیات آنها ادبیات روان و بخصوص دررساله «حجه الاسلام» و«حکمه العارفین» ادبیاتی استدلالی می باشد.درمعرفی آثار وی برای خارج نشدن از شیوه پژوهش صرفا ازکلمات خود مؤلف بهره گیری می‌کنیم.

نکته ای که درآثار ملامحمّدطاهربه طور مشخص به چشم می‌خورد، حداقل در20 اثری که دیده شده، وی درابتدای اکثرآثار، هم غرض ازتألیف وهم اسم آن اثر وازهمه مهمتر نام مؤلف اثر را نیز ذکر می‌کند.اظهار فهرست مطالب اثر نیز از دیگرخصوصیات آثارملامحمّدطاهر‌می باشد.مثلا؛ این اثر دارای چندفصل یاچند فایده وخاتمه می‌باشد.برای روشن شدن این نکات، دو نمونه را ذکر می‌کنیم.مثلاً درابتدای کتاب حکمه العارفین می‌گوید: «فلما رایت الناس قد ترکوا الحق و مالوا الی الباطل ورفضوا الباقی واختارالفانی الزایل وترکوا التمسک بالآل وکتاب الاله المتعال وتشبثوا باذیال ائمه الضلال واستحبوا ماسطروه بالوهم والخیال فتبعوا آرا الفلاسفه الذین هم فی الوسوسه بمنزله الابالسه فصاروا فرقا شتی فاختار بعضهم مذهب المتاخرین من الفارابی وابن سینا وامثالهما وسلک بعضهم مسلک افلاطن وارسطو واضرابهما من الیونانیین والملطیینالضالین المضلین وذهب بعضهم مذهب المتصوفین وتبع بعضهم آثارالمبتدعین من المتکلمین صنّفت هذا الکتاب فی اظهار عثراتهم وزلّاتهم فی المسائل المتعلقه بالدین،وسمیته حکمه العارفین فی دفع شبههالمخالفین ورتّبه علی مقدمه وفصول وخاتمه».[2]وهمچنین درابتدای منهج النجات می‌گوید: «این داعی دولت قاهره محمّد طاهر این رساله را از برای انتفاع مؤمنان و محبان دین و ایمان تألیف نمود. رباعی چند که در معارف الهیه و اصول مذهبیه شیعه اثنی عشریه که فرقه ناجیه اند در ایام جوانی به نظم در[1].زیرا کتاب«تحفه العقلاء»و«مقامات المحبین»تابه حال نسخه ای ازآنها پیدا نمود نشده.

[2].محمدطاهرقمی،حکمه العارفین،نسخه شماره(926)مرکزاحیاءمیراث اسلامی،برگ4.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف