ژانویه 24, 2021

گردشگری فرهنگی

دانشجوی کارشناسی ارشد آقای……………………….. از پایان‏نامه خود دفاع نموده و با نمره …………………. به حروف …………………………. مورد تصویب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‏نامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد : 101 کد شناسایی پایان‏نامه:
عنوان پایان‏نامه: مطالعه مردم شناختی جذب جهانگرد با تکیه بر آئین های ویژه ایرانی (نمونه موردی آئین نوروز در شهر شیراز )
نام و نام خانوادگی دانشجو: بهمن رحیمی
شماره دانشجویی: 880659800
رشته تحصیلی: مردم شناسی تاریخ شروع پایان‏نامه:
تاریخ اتمام پایان‏نامه:
استاد/ استادان راهنما: آقای دکتر محمد همایون سپهر
استاد/ استادان مشاور: آقای دکتر سید محمد سید میرزایی
چکیده پایان‏نامه
مردم‌شناسی یکی از شاخه‌های علمی‌انسان‌شناسی و علوم اجتماعی است. مردم‌شناسی گردشگری نیز، علمی‌است که گردشگری را از نظر مردم‌شناسی بررسی می‌کند. گردشگری انواع مختلفی دارد. از جمله گردشگری فرهنگی که برای آگاهی ازگذشته، دیدن مناطق باستان‌شناختی وتاریخی، الگوهای فرهنگی (موسیقی، رقص و جشن) و نیزآداب ورسوم، فعالیت‌های سنتی اقتصادی، سبک‌های معماری و بازدید از موزه‌ها انجام می‌شود. آیین مجموعه رفتارها و خصایص معنوی است که با چشم دیده نمی‏شود و آنچه از آن پدیدار می‌شود جلوه‏های آن است. از آیین‌ها میتوان در جذب گردشگر فرهنگی بهره جست. سرزمین ایران که تاریخ و تمدن پر باری دارد سرشار از آیین‌های سنتی و مذهبی است که در هر یک از شهرها با آداب و رسوم خاص خود برگزار می‌شوند. یکی از این آیین‌های ایرانی نوروز است که در اول سال نو از هزاران سال قبل در همه شهرهای ایران برگزار می‌شود. در این نوشتار آیین‌های نوروزی و قابلیت‌های گردشگری در شهر شیراز که یکی از شهرهای فرهنگی و تاریخی ایران است از نظر مردم‌شناسی گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و هدف این تحقیق معرفی آیین‌های شاخص ایرانی و به عنوان مهمترین آنها، نوروز، در جایگاه صورتِ فرهنگی با تواناییِ نمادینِ معرفیِ شئون متنوع فرهنگِ ایرانی و قابلیت‌های این فرهنگ سترگِ ملی برای شناسایی شدن و به کار گرفته شدن در صنعت جهانگردی است؛ که خود به احیاء رونق و دیرپایِ آن و دیگر صورت‌های فرهنگی منجر خواهد شد و همین طور موضوعِ اشتغال زایی و توسعه ملی و همین طور به دست آوردنِ احساس عِزتِ نفسِ، غرور و هویتِ قومی‌و ملی در میان آحاد اقشار اجتماع است. قلمرو این پژوهش استان فارس بخصوص شهر شیراز با تکیه بر مراسم‌های نوروزی شهر شیراز است و دلیل این انتخاب به جهت پیشینه تاریخی شهر شیراز از زمان هخامنشیان و برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید می باشد و دلیل دیگر آنکه این شهر به دلیل جاذبه‌های تاریخی پذیرای بیشترین گردشگر خارجی در ایران می باشد. واژگان کلیدی: مردم‌شناسی گردشگری، آیین‌های نوروزی، گردشگری فرهنگی، ایران، شیراز
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‏نامه دانشگاه مناسب است ( تاریخ امضاء:
مناسب نیست(

فهرست مطالب
عنوان صفحه