نوامبر 28, 2020

دانلود فایل پایان نامه حقوق مبارزه با قاچاق

63
ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم 66
1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67
2- وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر 72
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم 74
الف) علم مجرمانه 74
ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان 75
ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 78
گفتار اول: مجازات های اصلی 79
الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی 79
ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران 80
گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه 80
الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی 82
ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق انسان 83
فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق انسان و حقوق بزه دیدگان این جرم 86
مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق انسان 86
گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی 87
گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در تحقیق و تحصیل ادله جرم 88
گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق انسان 90
گفتار چهارم: حمایت از شهود و مطلعین در جرم قاچاق انسان 91
مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنها در جرم قاچاق انسان 97
گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری 97
گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت 99
گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود 102
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 111
پیوست 115
منابع و مآخذ 124
چکیده
در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه
تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.
با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

نوشته ای دیگر :   دانلود تحقیق در موردالحق

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) بیان مسئله
تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.
بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.
علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

ب) سوالات تحقیق
1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق انسان یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده است؟
2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق انسان، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟
3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق انسان هماهنگی و انطباق کافی وجود دارد؟

پ) فرضیه های تحقیق
1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته است در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی چون جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و حمایت از بزه دیدگان می باشد.
2- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق انسان و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود برخی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون است لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.
3- قوانین ایران مخصوصاً در قلمرو حمایت از قربانیان جرم قاچاق انسان، منطبق با مقررات پروتکل پالرمو نمی باشد.

ت) ضرورت و اهداف تحقیق
مسأله قاچاق انسان پدیده ای نیست که فقط گریبانگیر برخی از دولت ها باشد بلکه چون از مهمترین چالش های عصر حاضر است همه کشورها و ملت ها به نوعی با آن درگیر هستند. به گزارش سازمان جهانی کار، تجارت انسان که با هدف استثمار نیروی کار انجام می شود به نحوی گسترش یافته است که قریب به تمامی کشورهای جهان را می توان در یکی از سه دسته صادره کننده، عبور دهنده یا وارد کننده نیروی کار استثمار شده قرارداد. این سازمان می گوید برخی از کشورها به طور همزمان ممکن است مبدأ، معبر و مقصد قاچاق انسان باشند از جمله تایلند.
در این میان کشور ما نیز از بلیه شوم قاچاق انسان در امان نبوده است، مجاورت ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و کشورهای عربی که عمدتاً زنان و دختران با وعده های دروغین به آنجا قاچاق می شوند، ایران را در معرض ترانزیت قاچاق انسان قرار داده است. حاصل این تجارت غیر قانونی تحمیل هزینه های گزاف مالی در خصوص مبارزه با این پدیده و وقوع خسارات جانی و مالی متعددی است که هر روزه نیز بیشتر می شود. ناگفته پیدا است که مبارزه با قاچاق انسان جز در یک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نیست به عبارت دیگر مسأله قاچاق انسان مهمتر از این است که با یک یا چند کنوانسیون بین المللی به مبارزه با آن برخاست.
لازم به ذکر است در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با بررسی محتوایی و جز به جز اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن روشن شدن نکات ضعف و قوت آنها زمینه اصلاح این مقررات و انطباق آن با قوانین بین المللی فراهم شود.
به طور کلی اهداف این تحقیق
عبارتند از:
1-بررسی ارکان و عناصر متشکله بزه قاچاق انسان.
2-بررسی قاچاق انسان از منظر کنوانسیونهای بین المللی.
3-تشریح تدابیر پیشگیرانه و سرکوب گرانه برای مقابله با قاچاق انسان.
4-بررسی ابعاد جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان یافتگی و فراملی بودن آن.

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه حقوق :مقررات بین المللی

ث) روش تحقیق
روش این پژوهش، روش تحلیلی است و سعی به عمل آمده است که با ارتباط میان مفاهیم مختلف به مقایسه آنها با یکدیگر، نتیجه گیری و استدلال نیز پرداخته شود. روش گردآوری اطلاعات نیز روش کتابخانه ای بوده و جز در مواردی که برای هدایت موضوع لازم بوده، از ذکر آمار و اعداد خودداری شده است. رجوع به منابع دست اول، اصلی ترین منبع کسب اطلاعات می باشد. نگارنده برای دست یابی به این منابع که شامل کتب حقوقی، اسناد، معاهدات، قراردادها، قوانین، مدارک و آئین نامه ها و همچنین منابع دست دوم همچون گزارشات، نشریات، اخبار و اطلاعاتی که در زمینه قاچاق انسان در اینترنت موجود می باشد به کتابخانه ها و مراکز علمی عدیده ای از جمله کتابخانه ملی ایران، کتابخانه دانشگاه تهران و … مراجعه نموده است.

ج ) سازمان دهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش کلی تهیه و تنظیم شده است. در بخش نخست قاچاق انسان، خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم پرداخته شده است بدینگونه که مطالب به تفکیک در سه فصل تبیین گردیده است. در فصل اول مفهوم قاچاق، تعریف قاچاق و خصایص قاچاق انسان ذکر می شود. در فصل دوم مطالب مربوط به سازمان یافتگی جرم قاچاق و همچنین آمار مربوط به جرم قاچاق انسان وخصوصیات بزه دیده بیان می شود و در فصل آخر نیز به جایگاه پروتکل الحاقی و کنوانسیون های مرتبط با قاچاق انسان می پردازیم.
مطالب در بخش دوم در دو فصل ارائه می شود، در فصل اول قواعد ماهوی جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن و همچنین مجازات های مقرر برای این جرم ذکر می شود. در فصل دوم به بیان قواعد شکلی جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقیف اموال متهمین و انواع حمایت از بزه دیدگان این جرم می پردازیم.
با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به نظر می رسد تمامی ملل و جوامع مبتلا به این معضل جهانی می باشند و با نظر به عمق فاجعه نیاز به اقدامات بازدارنده از نظر حقوقی برای ریشه کن کردن این جنایت و سرکوب عوامل آن احساس می شود.
تلاش های انجام یافته در زمینه مبارزه با قاچاق انسان کم نیست اما این بیماری صعب العلاج تر از آن است که با این درمانهای موضعی به سلامت نهایی منجر شود.
برای درمان کامل، ریشه بیماری را باید خشکاند و این مهم بر صاحب نظران و دانشمندان حقوق فرض می باشد.
بخش اول
قاچاق انسان،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

قاچاق انسان جرمی است مغایر با حقوق بشری، ضد انسانی، که حسب برخی اظهار نظرها، امروزه در میان انواع مصادیق جنایت سازمان یافته، سریعترین رشد را دارد و توسط شبکه های ناشناخته که گوی سبقت را از سندیکاهای جنایتکارانه سنتی ربوده اند، اداره می شود.
قربانی این جرم، مورد خشنونت و تحقیر قرار گرفته، به لحاظ جسمی و روحی و روانی در معرض آسیب های خطرناکی چون اعتیاد، خودکشی، بیمارهای مقاربتی و ایدز قرار می گیرد که راه بازگشتی هم برای اکثریت قریب به اتفاق آنان نمی توان تصور کرد، این پدیده مغایر با حق آزادی و امنیت افراد، حق آموزش و اشتغال، حق برخورداری از بهداشت و سلامت و به طور کلی حقوق بشری است.
بر این اساس مطالب این بخش، در سه فصل زیر ارائه می گردد: فصل اول به قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن از جمله تعریف قاچاق انسان، خصایص آن و مقایسه آن با قاچاق مهاجرین، بردگی و استثمار جنسی اشاره می شود و در فصل دوم به خصایص جرم شناختی قاچاق انسان شامل جنبه سازمان یافته و فراملی و خصایص مربوط به بزه دیده می پردازیم و در فصل سوم نیز به جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان شامل اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق انسان و چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل می پردازیم.

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم کلیدی این نوشتار شامل تعریف قاچاق انسان و خصایص آن شامل عدم رضایت واقعی بزه دیدگان و خصیصه تجاری قاچاق انسان و سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان و نیز مقایسه قاچاق انسان با قاچاق مهاجرین وجرم به بردگی گرفتن یا فروش برده و بهره کشی یا قوادی سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *