پایان نامه استرس والدینی

0

مینوچین (1974، به نقل از نیکولز و شوارتز،2004، ترجمه دهقانی و همکاران،1387) عنوان می‌کند که خانواده، یک کل ساختاری است؛ یک واحد کل که عناصر […]

پایان نامه نشانه ­های استرس

0

افراد نسبت به استرس شغلی، پاسخ­ها یا واکنش­هایی را نشان می­ دهند که در متن­های گوناگون مربوط به استرس تحت عنوان نشانه­ های استرس شغلی، […]