اکتبر 26, 2020

سیستم تهویه مطبوع

از این رو برای انجام سالم و مؤثرتر این امر، بهتر است به هنگام نصب تأسیسات کلی، یک شبکه ثابت لوله‌های فولادی مکنده متصل به …

درجه تمرکز

بنابراین بهترین نوع مسیر بازدید در موزه، این است که بازدید کننده از درب اصلی به مسیر دلخواه خود هدایت شود. بازدیدکننده از آغاز که …

فضاهای باز

« امروزه، معمولاً موزه در میان یک محوطه سرسبز و یا یک پارک احداث می‌شود. زیرا درختان پارک با تصفیه هوای اطراف، ایجاد رطوبت لازم، …

مراکز فرهنگی

مناسب و کافیضعیف و محدودغیرقابل قبولجدول3-4- فرم ارزیابی مخزن.مفصل و جامع، میتواند به سرعت فرم را دقیق و کامل پرکرد.توجه داشته باشید تمام قسمتها با …

اطلاعات کیفیت

حفاظتگرها باید بسیار باهوش و آگاه باشند و در زمینه‌های فنی تخصص داشته باشند. در واقع در حفاظت، یک درک وسیع در مورد اثرات فاکتورهای …

راهکارهای مقابله

در هر دوی این حالتها، مطلوب ترین نتیجه آن است که در آن، مجموعه‌ها به خوبی مراقبت شوند و همچنین به شیوه‌ای نگه داشته شوند …

بهداشت و ایمنی

3-9-3-کنترل خسارت کنترل خسارت اکنون در موزه‌ها به عنوان «حفاظت بازدارنده» شناخته شده است : تجزیه و تحلیل جامع و پیشگیری از علل تخریب اشیاء …

مدیریت بحران

حفاظت پیشگیرانه روشی است که اصالت اثر را حفظ و نیاز به اقدامات مرمتی را کاهش میدهد . هرچند خود در ابتدا هزینه هایی را …

اقدامات پیشگیرانه

رنگینه سازهای هنرمندان آلاینده(دی اکسید نیتروژن) Whitmore and Cass, 1988 حجم زیادی از چوب رطوبت نسبی Padfield and Jensen, 1990یا مواد آلی دیگر(مثل کتابخانه یا …

شرایط آب و هوایی

یک نمونهی سلسله مراتب هدف برای مفهوم اختصاری «ساماندهی مجموعه های تاریخی» در نمودار(3-3) آمده است. هیچ سلسله مراتب منفرد یا «صحیحی» وجود ندارد. ترسیم …