ژانویه 21, 2021

کودکان و نوجوانان

منبع: (اینترنت)
2) تمبرهای پستی جاری: تمبرهایی که به منظور پرداخت هزینه های پستی و براساس تعرفه های رسمی شرکت پست با تعداد و شمارگان زیاد به صورت سری در نرخ های متفاوت چاپ و منتشر می شوند. معمولاً، اندازه ی تمبرهای جاری کوچکتر از سایر تمبرهای پستی می باشد. و دارای مشخّصات زیر می باشند:
الف) جهت تأییدیه کرایه مرسولات پستی بوده و درکلیّه ی واحدهای پستی، دفاتر خدمات ارتباطی، آژانس ها، دفاتر (ICT) ، برخی مغازه ها و فروشگاه های محلّی نیز عرضه و به فروش می رسد؛
ب) چاپ تمبرهای جاری معمولاً، در سری های پنج تای، ده تایی، پانزده تایی و … با نرخ های متفاوت و مصوّب چاپ می شود؛
ج) تعداد وشمارگان تمبرهای جاری، براساس ترافیک و اوزان مرسولات پستی تعیین می شود و نامحدود است؛
د) امکان تجدید چاپ، تمبرها در صورت نیاز پستی وجود دارد؛
ه) سری تمبرهای جاری با شماره ی ترتیب و موضوع آن ها شناخته می شود.که معمولاً، با یک موضوع و تصاویر و طرح های مفاوت و متناسب با آن تعیین می شوند و گاهی نیز ممکن است با یک موضوع و یک تصویر ولی، با نرخ ها و رنگ های متفاوت چاپ شود(صرّاف زادگان، 1389: 47).
3-8- تمبر جاری شاهپرک 3-9- تمبر جاری لباس محلّی
منبع: (فرح بخش،1391: 423) منبع: (فرج بخش،1391: 220)
3-10- تمبر جاری ماهی
منبع: (فرح بخش،1391: 463)
3) تمبرهای پستی یادبود: تمبرهایی که به مناسبت های مختلف سال، وقایع مهم تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی، علمی، ورزشی، هنری و … با تعداد و شمارگان محدود، فقط برای یکبار چاپ و منتشر می شوند. تمبرهای پستی یادبود را بر اساس تعرفه های سنگ اوّل شهری و بین شهری، توانایی مالی خریداران و علاقه مندان،کشش بازار های ثانویّه ی تمبر، نوع کاغذهای تمبر، آیتم های امنیّتی به کار رفته در چاپ، تکنولوژی و فنّاوری های جدید به کار رفته درتمبرها، موضوع و مناسب تمبر و سایر مواردکمّی وکیفی دیگر و … نرخ گذاری و منتشر می نمایند(صرّاف زادگان و همکاران، 1389: 52).
تمبرهای پستی یادبود معمولاً، طبق برنامه ی انتشار سالانه که در نیمه ی دوّم سال ما قبل آن تهیّه می شود، برنامه ریزی و پس از طیّ سایر مراحل قانونی، چاپ و منتشر می شوند. این گونه تمبرها از تنوّع طرح، موضوعات و اشکال هندسی لازم برخوردار بوده و مورد علاقه ی مجموعه داران،کلکسیونرها، تجّار و سایر فعّالان تمبر می باشند. تمبرهای پستی یادبود، به لحاظ محدودیّت در تعداد شمارگان چاپ و ممنوعیّت تجدید چاپ آن ها و همچنین تنوّع موضوعات و استفاده از تصاویر آثار هنری، فرهنگی، باستانی و … یک نوع سرگرمی سالم و مناسبی برای اقشار مختلف جامعه اعم از کودکان و نوجوانان، میانسالان و سالخوردگان محسوب می گردد. به طوری که، هر فردی ممکن است در طول عمر خود به جمع آوری تمبر علاقه مند شده و مبادرت به جمع آوری و نگهداری آن ها در آلبوم های اختصاصی تمبر نماید. از آنجایی که تمبرهای پستی یادبود، بنا به دلایل مذکور، به مرور زمان و در نتیجه،کمیابی آن ها دارای ارزش افزوده می شوند. توجّه تجّار و معامله گران بسیاری را درکشورهای مختلف جهان، به خود جلب می نماید. وجود بازارهای بورس تمبر، فروشگاه ها و مکان های خرید و فروش دائمی و موقّتی تمبر و علاقه مندان بی شمار،گواه برآن می باشد(صرّاف زادگان و همکاران، 1389: 53-52). و دارای مشخّصات زیر می باشند:
الف) معمولاً، برای مصارف کلکسیونری، مجموعه داری و فیلاتلی چاپ می شوند؛
ب) غیر قابل تجدید چاپ می باشند؛
ج) به صورت یک یا دو قطع ای، بلوکی ( 4، 6، 8 تایی و … )، برگه ی یادگاری، ورقی و … چاپ می شوند؛
د) دارای سال و مناسبت انتشار بر روی تمبرها می باشند؛
ه) دارای محدودیّت در تعداد شمارگان و ارزش پستی می باشند(صرّاف زادگان و همکاران، 1389: 52).
دو نمونه از تصاویر تمبرهای پستی یادبود سال های مختلف با موضوع عید نوروز، جهت آشنایی بیشتر در زیرآورده شده است:
3-12- تمبر عید نوروز (1387) 3-11- تمبر عید نوروز (1391)

منبع: (فرح بخش،1391: 471( منبع: (فرح بخش،1391: 450)
4) تمبرهای تجاری یا تبلیغاتی: تمبرهای غیر بها داری که در کنار یکی از تمبرهای جاری روز و با طرح های ویژه ی این سرویس، با حدّاقل تعداد و شمارگان 200 هزار سری و با تعرفه ی مخصوص به سفارش متقاضیان، چاپ و توزیع می شود. تمبرهای تبلیغاتی یا تجاری را با توجّه به حجم و تیراژ آن ها می توان در شبکه ی پستی کشور توزیع نمود و به لحاظ انجام تبلیغات مؤثّر و ماندگار جت محصولات و تولیدات شرکت ها و صنایع داخلی، مورد توجّه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان خدمات متنوّع قرارگرفته است. به طوری که واحدهای روابط عمومی و تبلیغات شرکت ها، سازمان ها و بانک ها، استفاده از تمبرهای تبلیغاتی را همواره در رأس برنامه های تبلیغاتی خود قرار داده و مراسم نخستین روز انتشارآن را با همایش های خاصّی برگزار و مورد بهره برداری قرار می دهند. و دارای مشخّصات زیر می باشند:
الف) دارای دو بخش ثابت و متغیّر، که با پر فراژ و یا سایه ی پر فراژ و یا خطّ حایل از هم متمایز می شوند؛