ژانویه 15, 2021

کارشناسی ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

ونا آشکار باشد بهمین روی بایستی کلام بارویکردی تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد، مثال بخش دوم  یا همان بحثهای تحلیلی بحث پیرامون مدلول معانی حرفی می باشد چه اینکه وقتی گفته میشود «زید فی الدار»معنای انرا کاملا واضح میدانیم وبه دقت میدانیم که در مقابل کلمات «زید ودار» چه معنایی قرار گرفته می باشد اما دقیقا نمی دانیم چه معنایی در مقابل کلمه «فی» قرار گرفته می باشد، این بحث لغوی نیست زیرا هرکسی که زبان عربی می داند مدلول تصوری که در لابلای جمله «زید فی الدار» را می فهمد اما معنای دقیق آنرا نمیداند واینکه فرق آن با معنای اسمس چیست برهمین اساس بحثهای تحلیلی به عهده علم اصول قرارداده گردید زیرا این مسائل ازجنس مباحث لغوی نیست که با مراجعه به قول لغوی وزبان شناس یا بااستناد به تبادر معنای آنها درک گردد،آنگاه شهید صدر بحث خود درمورد وضع را که  بایستی زیر مجموعه مباحث تحلیلی باشد  مطرح می‌سازد.[1]

از ظاهر عبارات شهید صدر این گونه فهمیده مى گردد که علت بحث از وضع، ریشه در نحوه دلالت الفاظ بر معانى دارد و زیرا دلالت الفاظ بر معانى، وضعى می باشد، ازاین رو، از وضع به عنوان مبادى تصوری و در مقدمات علم اصول بحث مى گردد.

به نظر مى رسد بحث وضع در دیدگاه ایشان نسبت به دیگران داراى جایگاه بالاترى می باشد، چرا که دیگران ارتباط بحث وضع را با مباحث اصولى در حد مبادى تصوریبحث معانى حرفیه و هیئات مى دانند، حال آن که شهید صدر علت بحث از وضع را، اثر آن در دلالت هاى وضعیه مى داند.

توضیح این که از آن جا که تمام اصولیان به وضع به عنوان پدیده اى بسیط و انتزاعى نگریسته اند،  گرچه نوع تحلیل هایى که ارائه کرده اند، متفاوت می باشد و علت های متفاوتى نیز براى داعى بحث از آن ابراز2. در پیدایش دلالت، وضع لازم می باشد، اما وضع لفظ خاص براى معناى خاص به دلیل ادراک سنخیت ذاتى میان آن دو، با واضع می باشد.

3.سنخیت ذاتى لفظ و معنا، واضع را به صورت ناخود آگاه به سوى وضع براى آن معنا سوق مى دهد.
ایشان در ردّ هر سه احتمال و در نهایت، ردّ نظریه دلالت ذاتى الفاظ علت های چندى اقامه مى کنند. دیگران هم در ردّ نظریه دلالت ذاتى الفاظ استدلال هایى آورده اند.[2]

[1]هاشمی، سید محمود، بحوثفیعلمالاصول، ج 1،صص 71-72.

[2]البهسودی، محمد سرور، مصباح الاصول، (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)،ج 1،ص 41.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه