ژانویه 24, 2021

دانلود پایان نامه – چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری در بورس

شیوه ی هزینه ها بر اساس تغییرات فعالیتی

که به 3 دسته ی هزینه های ثابت ، هزینه های متغیر و هزینه های نیمه متغیر تقسیم می شوند و با توجه به اینکه به کرات در کتب حسابداری در مورد این هزینه ها بحث و مطلب ارائه شده و به جهت جلوگیری اطاله ی کلام از توضیحات راجع به آن صرف نظر می شود .

2-4) هزینه ی حسابرسی (حق الزحمه ی حسابرسی)

همانطور که قبلاً ذکر شد ، با توجه به اینکه قسمتی از موضوع پژوهش حاضر به چسبندگی هزینه ی حسابرسی می پردازد ، لازم است توضیحاتی در مورد حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی  داده شود . قبل از ارائه ی توضیحات در مورد حق الزحمه ی حسابرسی به تعریف انجمن حسابداران رسمی آمریکا در مورد حسابرسی اشاره می کنیم . این انجمن تعریفی جامع از حسابرسی را به این صورت ارائه کرده  : حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه ی شواهد درباره ی ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی و به منظور تعیین درجه ی انطباق این ادعاها با معیار های از پیش تعیین شده و در نهایت گزارش به افراد و سازمانهای زینفع .

یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی ، حسابرسی و حسابدهی است . در واقع حسابرسی و حسابدهی در بُعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکل گسترده ای از بالاترین سطح اداری کشور تا کوچکترین واحد تجاری مورد استفاده است و کاربرد دارد .(نیک بخت و تنانی-1389-ص111) . به طور کلی 3 فرضیه ی عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح شده که در اینجا تنها به آنها اشاره کرده و از توضیحات در مورد آنها صرف نظر می کنیم . 1) فرضیه ی نمایندگی 2) فرضیه ی اعتماد سازی و 3) فرضیه ی اعتبار بخشی .

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ای تأمین می شود که از انعقاد قرار داد با صاحبکاران عاید می شود . در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است . قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران ، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید .(سی نِیت[1]-1977) . ماهیت حسابرسی به منزله ی کالایی اعتباری ، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا کمتر از حد در حسابرسی منجر خواهد شد .(هِی و نِشِل[2]-2010) . با وجود ادبیات مستحکم در زمینه ی حق الزحمه ی حسابرسی ، بحث و بررسی کاملی در مورد جزئیات آن از جمله محدودیت های حق الزحمه و غیره انجام نگرفته است . علاوه بر این شناسایی کاملی از رفتار حق الزحمه ی حسابرسی در طول زمان به دست نیامده . بررسی رفتار حق الزحمه ی حسابرسی در بلند مدت بیانگر شناخت ما از بازار خدمات حسابرسی است .

طی سالهای گذشته ، با افزایش رقابت بین مؤسسات حسابرسی ، این حرفه دستخوش تحولات زیادی گردیده است . در دهه ی 1980 میلادی ، انجمن حسابرسان مستقل آمریکا ممنوعیت های خود را برای تبلیغات تعدیل کرد و نیاز به خدمات حسابرسی در شرکتهایی که در نتیجه ی  ترکیب های تجاری به وجود می آمدند موجب گردید ادغام مؤسسات حسابرسی و به دنبال آن کاهش تعداد این مؤسسات متوقف گردد . بحران های سالهای1982-1981 نیز صاحبکاران را به رابطه ی خدمات حسابرسی و حق الزحمه ی حسابرس حساس کرد .(نیک بخت و تنانی-1389)

هزینه ی خدمات حسابرسی و حق الزحمه ی برآوردی آن ، به عوامل متعددی بستگی دارد که میزان اهمیت این عوامل در کشورهای مختلف متفاوت است . اما در نظر گرفتن حسابرسی به عنوان یک کالای همگن و قیمت گذاری غیر رقابتی آن ، استقلال و کیفیت خدمات حسابرسی را به خطر می اندازد .(بزرگ اصل-1388) . بررسی پیشینه ی پژوهشی در زمینه ی حق الزحمه ی حسابرسی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرس عبارتند از عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی و عوامل مربوط به تقاضاکنندگان خدمات حسابرسی . از جمله عوامل مربوط به عرضه کنندگان می توان به شهرت و اعتبار مؤسسه ی حسابرسی ، استقلال حرفه ای مؤسسه ی حسابرسی ، اندازه ی مؤسسه ی حسابرسی ، کیفیت حسابرسی و تخصص مؤسسه ی حسابرسی اشاره کرد .همینطور از جمله عوامل مربوط به تقاضاکنندگان خدمات حسابرسی می توان به ریسک شرکت صاحبکار و یا دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار اشاره کرد .(مهرانی و اوانکی-1390) .اما عوامل دیگری نیز بر چسبندگی هزینه حسابرسی تاثیر گذار هستند که در قسمت پیشینه ی پژوهش به یافته های پژوهشگران درباره ی این عوامل اشاره خواهیم کرد .

علاوه بر نکات گفته شده باید به این نکته توجه کرد که حسابرسی مستقل پایه ی شفافیت اقتصادی ، اعتماد مردم به بازار سرمایه و پاسخگویی دولت به مردم است ، لذا نباید همانند کالا یا خدمات معمولی با آن برخورد شود . با مقایسه حق الزحمه ی حسابرسی در کشورهای مختلف می توان به این نکته پی برد که حق الزحمه های دریافتی از سوی حسابرسان در ایران قابل مقایسه با سایر کشورها مخصوصاً کشورهای پیشرفته نیست . (امانی و دوانی-1388) .

اما با وجود این که حق الزحمه های حسابرسان در ایران بسیار کمتر از حسابرسان سایر کشورهاست ، آگاهی از رفتار هزینه ی حسابرسی برای صاحبکاران و خود حسابرسان می تواند نتایج مهمی را در بر داشته باشد . آگاهی از رفتار هزینه ی حسابرسی با استفاده از آزمودن  چسبندگی هزینه ی حسابرسی می تواند به کمک کردن جهت فهمیدن قیمت گذاری خدمات حسابرسی و رقابت موجود در بازار حسابرسی به صاحبکاران و حسابرسان کمک های شایان و درخور توجهی نماید . علاوه بر این خدمات حسابرسی به ما اجازه می دهد به طور کامل تر مدل چسبندگی را توسعه دهیم . زیرا به وسیله ی بازار خدمات حسابرسی ما قادر خواهیم بود عوامل بیشتری از حق الزحمه های حسابرسی را در اختیار داشته باشیم . علاوه بر این خیلی مهم است که بین چسبندگی هزینه و چسبندگی قیمت تمایز قائل شویم . تفاوتهایی که بین این چسبندگی ها وجود دارد به این صورت است که چسبندگی هزینه در ادبیات حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد اما چسبندگی قیمت در اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد . چسبندگی هزینه اشاره به حرکاتی دارد که در کل هزینه ها رخ می دهد و تحت کنترل مدیران خرید شرکت می باشد، در صورتی که چسبندگی قیمت یا چسبندگی هزینه ی حسابرسی  اشاره به قیمت یک کالای تک دارد . چسبندگی حسابرسی در واقع  مذاکره ای است که بین مدیران شرکت در حال حسابرسی و حسابرسان صورت می گیرد . (ویلیرس و همکاران[3]-2014).

1-Senate,U.S

2-Hay,D & Knechel

1- De Villiers.C,Hay.D,Zhizi J.Z

متن کامل :

 دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس