ژانویه 16, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی :بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

مجلسی درجواب سوالات ملاخلیل قزوینی، اشاره ای به حوادث دوران صفویه داشته وبیان می‌کند که شاه اسماعیل درمبارزاتش جدی بوده می باشد.علامه می‌گوید: «جناب شاه اسماعیل درهرکجا به خانقاه مشایخ اهل سنت می‌رسیدند خراب می‌کردند. وحیله ومکرهای ایشان رابرمردم اظهارمی‌فرمودند وازجمله آنها درمحله ما سابقاً بقعه‌ای بودکه مزار ابونعیم نامی ‌بوده ازمشایخ اهل سنت ودرسقف بقعه چراغی افروخته بودند که پیوسته روشن بود و درکتیبه آن نوشته بودند:

چـــراغی راکــه ایزدبــرفــروزد            هرآنکس پف کنــد ریشش بسوزد

آن معدن اسرارربانی زیرا آن حالت رامشاهده نمودندکه مبنی برحیله می باشد، مردی رافرستاده بودند که پف کند وآن چراغ راخاموش کند [او]ریشش نسوخت، پس فرمود که آن عمارت خراب کردهالناصبین للعداوه لأهل البیت (علیهم‌السلام)…».[1]وی دربخش ملحقات این رساله به نقدابن عربی، ملای روم وحلاج که ازاقطاب این جماعت شمرده،[2] پرداخته می باشد.

2-1-3.شیخ حرعاملی

ازدیگر تألیفات این دوره کتاب «اثنی عشریه» شیخ حرعاملی (1104ق) بودکه در(1076ق) تألیف شده می باشد.دراین اثربه طور مفصل به بطلان اعتقاد حلول واتحاد و وحدت وجود ازطریق آیات و روایات پرداخته می باشد.دراین اثرهمچنین ازمستحسنات صوفیه وازبزرگان آن سخن گفته می باشد.[3]دراین اثربه کتاب حدیقه الشیعه که بخشی ازآن به رد تصوف می باشد اشاره کرده وآن رابه مقدس اردبیلی(933ق)نسبت داده.[4]

باتوجه به حجم وسیع انتقادها به تصوف ومقابله جدی با این جریان در دوره صفویه، یک طیف از افکار اگر نگوییم تصوف تصفیه شده، که متمایل به تصوف بوده، وجود داشته وعالمان بزرگی دراین طیف بودنده اند که نمی‌توان به راحتی نظرات ورفتارآنان را درهمراهی با تصوف صرف نظر کرد.نفوذ عالمانی زیرا شیخ بهایی(1030ق)-که درمورد وی گفته شده که شاه عباس رابرسر قبر بایزید بسطامی برده[5]– وهمچنین مقام علمی میرداماد (1041ق) ومحمّدتقی مجلسی وملاصدرای شیرازی باعث گردید که این افکار گرچه بامخالفت کسانی زیرا ملامحمّدطاهرقمی و دیگر مخالفان روبرو گردد، اما به نظر می‌رسداین گرایش ها به رهبری این[1].شیخ علی عاملی،السهام المارقه،نسخه شماره(521)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ6.اسم تصوف درفرقه‌ای ازحکماءاستعمال می شدکه ازطریق صواب بیرون رفته وبعدازآنهابه زنادقه اطلاق می شده وبعدازآن گروهی که ازدشمانا اهل بیت بودندمثل حسن بصری وسفیان ثوری وغزالی.

[2].همان،21.

[3].ر.ک:حرعاملی،محمدبن حسن،اثنی عشریه،ترجمه عباس جلالی، نشرانصاریان، قم،1383ش.

[4].ر.ک:مطالعه انتساب کتاب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی،معارف عقلی،شماره12.

[5].مختصرالتوضیح،نسخه عکسی شماره (5/4426)مرکزاحیامیراث اسلامی،برگ6.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف