نوامبر 28, 2020

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

-16-2- تحقیقات خارجی

هالمن و همکاران [1] (1992)، در مطالعه خود با عنوان «توجه در مورد مداخلات ناباروری در میان زوج‌های بارور و نابارور» بیان نمودند که شرایط فیزیکی زوجین در پذیرش فرزند خوانده تاثیر زیادی دارد از مهم‌ترین عملکردهای فرزندخواندگی در حقوق روم، مخصوصاً نسبت‌ به مقامات بالای اجتماع رومی محسوب می‌گردید.

کوستایدین[2] (2004)، در مطالعه خود به مطالعه لزوم فرزندخواندگی در جوامع امروزی پرداخته می باشد و چنین نتیجه گیری کرده می باشد که سازمان‌های اجتماعی که برای صیانت از بنیان‌های اجتماعی به ویژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، برای ایفای وظایفشان نیاز به ابزارهایی دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حیطه تکالیف‌شان را بدهد. فرزندخواندگی مانند مهم‌ترین نهادهای حقوقی خانواده محسوب می‌گردد، تجارت کودکان (برای مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسی، پزشکی، آزمایشگاهی و کار) دولت‌ها را مجبور می‌سازد تا نسبت به تمام امکان‌های سوء بهره گیری از ارتباط فرزندخواندگی حساس گردیده و اقدامات پیشگیرانه جدی را اتخاذ نمایند.

 

[1] Halman et al

[2] Qustidienne

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

نوشته ای دیگر :   پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی