ژانویه 15, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

درخصوص قاچاق ارز به تصویب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم الرعایه می باشد . قوانین مصوبی که عمدتأ درخصوص جرایم ارزی۱۳۱ می باشد و به مناسبت, در بعضی از مواد به اظهار مقررات راجع به قاچاق ارز پرداخته می باشد, عبارت می باشد از:

الف) قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۱۰

با تصویب این قانون (مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره ) محدودیت های ارزی شدیدتری نسبت به قوانین قبلی مقرر گردید. به موجب ماده ۱ این قانون, خرید,فروش, واگذاری و هر نوع معامله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعاراز ایران ممنوع اعلام گردید و مجازات مر تکبین آن نیز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ موضوع معامله ممنوع تعیین گردید. هم چنین اگرمجازات جرم واقع شده در قوانین دیگر شدیدتر باشد, مرتکب, علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به آن مجازات‌ها نیز محکوم می‌گردید.

قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها را در تاریخ ۱۳۵۹/۲/۲۰ به تصویب رسانید. به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده گردید ازطریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج افراد مشمول این قانون از کشور گردد.

د) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹

این قانون شامل ۲ ماده و ۸ تبصره بوده و در ۱۳۶۹/۹/۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.به موجب بند الف ماده ۱ آن, قاچاق و توزیع عمده ارز که موجب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور گردد جرم و مستوجب مجازات های مقرردر این قانون می‌باشد. همچنین به موجب بند «د» این ماده «هرگونه اقدامی که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده می باشد مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

به موجب ماده ۲ این قانون نوع و میزان مجازات مرتکبین به نسبت احراز شرایطاعدام یا حبس از پنج تا بیست سال و ضبط اموال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین واعلام شده می باشد .

چنانچه اقدامات مذکورازطرف اشخاص حقوقی (خصوصی,دولتی,تعاونی و…) انجام گیرد, فرد یا افرادی که عالمأ در عملیات مباشرت یا شرکت داشتند براساس میزان مباشرت یا شرکت خود به مجازات مقرر در ماده ۲ محکوم می‌شوند. مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی ربطی که به نحوی از انجام تمام یا قسمتی ازاقدامات مزبور مطلع بوده و برای جلوگیری از آن, اقدامات لازم را انجام نداده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده اند, معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند (تبصره ۲ ماده ۲(

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول ماده ۲, یک تا سه سال حبس وپانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات موضوع قسمت دوم شش ماه تا دو سال۱۳۱۲ انجام پذیرد, مجازات مرتکبین را نیز تعیین و اظهار کرده می باشد, اما نامی از قاچاق در این قانون برده نشده می باشد, لیکن مصادیق ذکرشده همان مصادیق قاچاق می باشد .

به موجب ماده ۲۲ این قانون «صید, اقدام آوری, فروش, حمل و نقل, نگهداری,واردات و صادرات انواع ماهی های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع می باشد و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب بانوع و میزان صید) و حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شوند.در صورت تکرارجرایم مقرر در این بند, دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

 مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن