نوامبر 28, 2020

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره :بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

آمــدازوىبــایزیدانـدرمـــزیــدمنــتهىدرمــنتــهاآخـــررســــید

وی اظهار می‌کند که دربین پیروان اهل بیت کسی را نمی‌یابید که مردم رابه طواف خود امرکرده باشند، که ازکارهای این طایفه می باشد.

7-1-2-3.ترک ازدواج.ملامحمّدطاهرقمی دراین باره می‌گوید:تابعان حلاج وبایزید با وجود احادیث بسیارکه دربیان فضیلت نکاح ومذمت ترک نکاح واقع می باشد، عزبی راکمال می‌دانندونکاح را ازامور دنیوی می‌شمارندواظهار بی رغبتی می‌کنند.[1]ملامحمّدطاهراز تذکره الاولیا داستانی ازترکازرسول اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرمود: من درمیان شما دوچیز بزرگ می‌گذارم اگر پیرو آن باشید هیچگاه گمراه نمی‌گردد که قرآن و عترت من می باشد.و همچنین فرمود مَثَل اهل بیت من، مَثَل کشتی نوح می باشد که هرکه درآن کشتی نشست نجات می‌یابد وهرکس مخالفت ورزید غرق می‌گردد.ازاین دو روایت معلوم می‌گردد که هرکس طریقی اختیارکند غیرازطریق ائمه معصومین (علیهم السلام) در بیابان ضلالت گمراهی و در دریای شقاوت هلاک خواهد گردید».[2]

ملامحمّدطاهردرفایده دوم ازکتاب حکمه العارفین براین نکته ودرموارد دیگر، تاکید تام دارد که معارف را بایستی ازمنبع آن که ائمه(علیهم‌السلام) باشند اخذ نمود.وی می‌گوید: «روایات متواتره‌ای از فریقین هست که دلالت بر‌وجوب‌اخذ ازکتاب وعترت طاهره دراصول وفروع دین دارد».[3]ازجمله این روایت که وی ازتفسیر ثعلبی نقل می‌کند: «فی التفسیرالثعلبی بسنده عن عطیه العوفی عن ابی سعید الخُدری قال سمعت ابا سعیدالخدری قال سمعت رسول الله (صلی‌الله‌علیه وآله) یقول:ایهاالناس انی قدترکت فیکم الثقلین خلیفتین ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی احدهمااکبر من الآخر کتاب الله حبل ممدود من السماالی الارض وعترتی اهل بیتی ألاوانهما لن یفترقا حتی یرداعلی الحوض».[4]

نوشته ای دیگر :   دانلود کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

7-1-5.خواندن شعرعاشقانه

ازدیگرمواردی که ملامحمّدطاهربه عنوان بدعت ذکرمی‌کند، خواندن شعرهای عاشقانه درخانقاه و مسجداست.وی می‌گویدصوفیان مانندمغنیان غنا می‌کنندواین کار راطاعت می‌نامند.ملامحمّد طاهراز قول فقها برای غنا تعریفی ارائه می‌کندکه می‌گویند: تحریر وبرگرداندن آواز درحنجره‌می باشد.ویمی‌گویدتحقیق آن می باشد که تحریر، به موج درآوردن آواز به طوری که اهل غفلت لهو می‌کنندوآن را غنا می‌گو‌یند، و به عنوانی که اهل معصیت و ماتم آن را بجا می‌آورند که نوحه می‌گویند.[5]

[1].رجم الشیاطین،برگ24و23.

[2].فصل اول باب ششم اصول فصول.مختصرالتوضیح،نسخه شماره (5/4426)مرکزاحیامیراث اسلامی، برگ9.

[3].حکمه العارفین ،نسخه شماره(1812)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ9.

[4].همان،برگ11.

[5].رجم الشیاطین،برگ104.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف