پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

د-فرضیه‏های پژوهش

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض نمود.

3-پول نه جزء اموال مثلی می باشد و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این پژوهش مشخص کردن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعدزمانیوهمچنینشفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، مطالعه تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یاقیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف وتعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها وحقوقدانانودر نهایت کمک به تأمین عدالت قضاییمی‌باشد.

و-روش پژوهش

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با بهره گیری از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده می باشد.

 

ز-ساماندهی پژوهش

پایان‌نامهحاضر درسه فصل تنظیم گردیده می باشد که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به مطالعه تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنینتأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده می باشد، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای تأثیر میکند وهمچنین بیشترین تأثیر را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به مطالعه مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده می باشد.

امروزه منفعت و حقوق مبادله پذیر را نیز مال میداند و چیزی را که امکان تصرف در آننباشد را مال نمی‌گویند.

تعریف معنای اصطلاحی مال در شناخت حقوق اموال لازم است. همچنین شناخت حقوق اموال، میتواند پاسخگوی سوالات بسیاری که در حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی پیش می‌آید باشد. در اصطلاح مال عبارت می باشد از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. پس حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌گردد. (جعفری لنگرودی، 1387، ص 595).


 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه