نوامبر 28, 2020

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

جهت پیشبرد اهداف اجتماعی بهره گیری نکرد. برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و مفاسد آن بایستی در سلیمان فدوی لنجوانی (1384) در مقاله‌ی «تعارض قوانین در فرزند خواندگی» به اظهار تعارضات موجود در قوانین و حقوق فرزند خواندگی پرداخت. به بیلان او هرگاه محکمه خارجی ایجادکننده ارتباط فرزند خواندگی باشد و والدین پذیرنده وفرزندخوانده، همگی ایرانی (غیر از اقلیت‌های دینی) باشند در آن صورت ارتباط قرابت وتوارث بین نامبردگان بر قرار نخواهد گردید و در خصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی مطابق قواعد و مقررات متداوله و مسلمه دین و مذهب پدرخوانده رفتار می‌گردد. در خصوص اتباع بیگانه، حکم فرزندخواندگی صادره توسط محکمه خارجی، با رعایت ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، فقط به میزان و مواد مندرج در حکم قابل تنفیذ می‌باشد مگر اینکه موارد مقید در دادنامه، با نظم عمومی شدید و بازدارنده حقوق ایرانمنافات داشته باشد که در آن صورت، انتظامات عمومی مانع نفوذ حکم خواهد گردید.

متولی (1379)، در مقاله‌ای با عنوان «قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران» با مطالعه حقوق فرزند خواندگی و قوانین حاکم بر این موضوع در ایرن و کشورهای دیگر پزداخت و اذعان داشت که کوشش حقوقدانان، قضات و قانونگزاران در کشورهای مختلف، درجهت رعایت هر چه بیشتر مصالح ومنافع عالیه کودکان می‌باشد، و این رعایت مصالح عالیه کودک، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، شامل رعایت جنبه‌های عاطفی و روانی موضوع نیز می‌گردد و این مسأله مانند به صورت صدور شناسنامه و اوراق و اسناد سجلی و مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجلی می‌گردد. بدیهی می باشد که وقتی این تلاشها با میراث فرهنگی و دینی و سنت‌های جوامع مختلف تلفیق وهماهنگ می‌گردد، آثار بعضاً متفاوتی را در مقررات کشورهای مختلف به وجودمی‌آورد.

نوشته ای دیگر :   دانلود کارشناسی ارشد:بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

علی اکبری و توکل (1389)، در پژوهش خود با عنوان «بررسی تجارب روانی خانواده‌های دارای فرزند خوانده»، که یک مطالعه کیفی بود و در آن از روش پدیده شناسی توصیفی بهره گیری گردید و نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام گردید، وضعیت روانی زوجین دارای فرزند خوانده را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادن. در پژوهش فوق الذکر اظهار گردید که تغییرات روانی از اهم تجربیات این خانواده‌ها می‌باشد. فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده دارد، برای استحکام بخشی به اساس خانواده نیز تأثیر و فواید چشمگیری دارد و پرستاران لازم می باشد در طراحی مداخلات روان پرستاری جهت رفع معضلات آن‌ها توجه لازم را مبذول دارند.

 مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین طرفداری از کودکان در ایران