ژانویه 20, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد باموضوع :بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

-1- اظهار مسئله

علم اصول فقه به عنوان یکی از سازوکارهای مهم در فرایند اجتهاد می‌باشد و حوزه تشیع در حدود دوازده قرن گذشته شاهد تحولات بسیار مهمی توسط بزرگانی مانند علامه حلی؛ شهید اول و دوم و وحید بهبهانی و در قرون اخیر شیخ اعظم انصاری بوده می باشد. یکی از تحولات بسیار مهم و قابل توجه در علم اصول آراء و نوآوری‌های متفکر بزرگ شهید سید محمدباقر صدر می باشد در واقع ابداعات شهید  آنقدر گسترده می باشد که با کمال اطمینان  می‌توان گفت که ایشان مکتب جدیدی در علم اصول به وجود آوردند ودلیل این سخن تحولی می باشد که ایشان در ساختار، روش  ودر تعمیق بسیاری از مسائل علم وهمچنین در ابداع بابهای جدیدی تحقق بخشیده می باشد.[1]

نگارنده این پژوهش کوشش خواهد نمود بارزترین ابداعات و نوآوری های آن شهید را در مباحث مختلف علم اصول از قبیل مباحث الفاظ و مباحث عقلی و اصول عملی و امارات مورد بحث و مطالعه قرار داده و نتایج مهم آن آرا ء را عرضه نماید.

1-2-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

شهید محمدباقر صدر با طرح مبانی بدیع و جدید خود در زمینه مسائل علم اصول در ابعاد مختلف آن فضاهای بحثی جدید وقابل توجهی در علم اصول ایجاد نموده می باشد با در نظر داشتن اینکه آراء و نوآوریهای ایشان بیانگر یک بحث تکاملی در فرآیند اجتهاد می باشد. تبیین و تاثیر این نوآوریها در ابعاد مختلف آن فرایند، ضروری بوده و از اهمیت بالائی برخوردار می باشد .

بخصوص اینکه تاکنون آراء و نوآوری های شهید صدر در محافل دانشگاهی به این گستردگی اظهار نشده می باشد ضرورت داشت که با نوشتن این موضوع به اندیشمندان و دانشجویانی که در این زمینه پژوهش می کنند کمک بشود.

1-3- سابقه پژوهش

تا آنجایی که بنده اطلاع دارم پژوهش جامع دانشگاهی پیرامون مهمترین نوآوری های اصولی شهید صدر انجام نگرفته اما درس های خارج اصول ایشان در حوزه های علمیه مورد توجه و مطالعه فراوانسوالات فرعی:

[1]حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات درس شهید صدر)، جلد اول، صص 417-452.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه