ژانویه 18, 2021

پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

محمّدطاهرمی‌گوید: ببینیدکه این گمراهان بادیه ضلالت چه نوع پیروان و پیشوایانی دارند.پیران صاحب کمالی که چهارصد مریدصاحب کشف و بعدازپنجاه سال مجاورت مکه و پنجاه حج، چه نوع اعمال ازوی سرزده.محمدطاهر درتأیید کلام خودش وتأکید برمقام محبت و ردّ عشق به کلامی از زمخشری استناد کرده که درتفسیرآیه «قُلْإِنْکُنْتُمْتُحِبُّونَاللَّهَفَاتَّبِعُونِییُحْبِبْکُمُاللَّهُوَیَغْفِرْلَکُمْذُنُوبَکُمْوَاللَّهُغَفُورٌرَحِیمٌ»[1]گفته می باشد: « فمن ادعی محبه الله و خالف سنه رسوله فهو کذاب و کتاب الله بکذبه شاهد و اذا رأیت من یذکر محبه الله و یصفق بیدیه و یطرب وینعرو یصعق لا تشک انه لا یعرف الله و لایدری ما محبته الله و ماتصفیقه و طربه و نعرته و صعقته الا لانه تصور فی نفسه الخبیثه صوره مستحله معشقه سماها الله بجهله و دعا به ثم صفق و طرب نعر و صعق علی تصورها».[2]

ملامحمّدطاهردررساله کشف الاسراربه بحث محبت واردشده ومی‌گوید، عده‌ای می‌خواهند باعقل ناقص خود وبه دور از محبت اهل بیت(علیهم‌السلام) درطریق محبت سلوک نموده، درحالی که مخالفان وبیگانگان ازاهل بیت (علیهم‌السلام) ازمعرفت الهی بی نصیب بوده.وی تاکید می‌کندکه «عارفان این طریق، دوستان وپیروان اهل بیت (علیهم‌السلام) هستند وشرط رسیدن به مرحله ثبوت وصاحب یقین شدن آن می باشد که دل را با ذکرموت معالجه کرده وبا مراقبه وذکرالهی و تفکردرآثار، رحمت الهی دردل ثابت می‌گردد».[3]

7-3-2.زهد

محمّدطاهردراعتقادات و رفتار خود تابع ومطیع روایات بوده ودر باب زهد نیزاصول زهد را ازاخبار وارده ازائمه (علیهم‌السلام)اخذکرده می باشد.ازجمله این روایت ازامیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) که می‌فرماید: «الزهد فی الدینا قصر الامل وشکرکل نعمه والورع8-1-1.خروج ازطریق عقل.محمّدطاهردرابتدای کتاب «رجم الشیاطین» می‌گوید «تابعان حلاج وبایزید ازطریق مستقیم عقل ونقل بیرون رفته وتمامی73گروه را ناجی ورستگار می‌دانند».[4]

8-1-2.سنّی‌مذهب بودن.یکی دیگرازنقدهای اصلی محمّدطاهراین بوده که تابعان حلاج وبایزید از طایفه بی عقلان وبی شعوران سنی هستند.وی می‌گویدآن سنیانی که فی‌الجمله شعوری دارند، این طایفه را مذمت می‌کنند.پس حیف وصدحیف ازشیعیان صاحب فطرت که بنابرجهالت وغفلت به دام کید ومکراین طایفه

[1].آلعمران،31.

[2].رجم الشیاطین،برگ32.محمدطاهردرترجمه کلام زمخشری می گوید: هرکه دعوی محبت خداکندومخالفت سنت وطریقه رسول خدانمایدپس وی کذاب می باشد وکتاب الله تکذیب اوکرده می باشد،یعنی حکم بردروغش کرده وهرگاه ببینی که کسی ذکرمحبت خدامی کندودستک *ادامه دربخش پی نویس ها(10)

[3].کشف الاسرار،نسخه شماره(2/63)کتابخانه سیدابوالبرکات اصفهان،برگ 92.

[4].رجم الشیاطین،برگ6.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف