ژانویه 19, 2021

پایان نامه در رابطه با : بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

قاچاق کالایی که ورود یا صدور آن مجاز بوده ومی­توان آن را با رعایت مقررات مربوط به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی مربوطه و انجام تشریفات گمرکی با صدور سند گمرکی وارد یا خارج نمود.پس اموال موضوع عایدات یا درآمد دولت به اموالی اطلاق می­گردد که عوارض و حقوق گمرکی متعلق به آنها در بودجه کلی مملکت به عنوان بخشی از منابع مالی دولت پیش بینی و مقرر گردیده می باشد و عدم وصول آنها موجب عدم تأمین آن قسم از بودجه و در نتیجه ایجاد کسری در کل بودجه پیش بینی شده خواهد گردید. هر ساله طبق جدول قانون تعرفه حقوق گمرکی و براساس مقررات عمومی صادرات و واردات، عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی این قبیل کالاها توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به گمرکات کشور ابلاغ می­گردد.[1]

الصدور می باشد. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود می باشد به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف گردد و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن می باشد به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت». در ماده واحده قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315، آمده می باشد: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند»[2]. ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کالای ممنوع را کالائی دانسته که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردیده می باشد.

 

بند چهارم – قاچاق کالاهای انحصاری:

با بهره گیری از تعریفی که ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق از اجناس دخانیه داده می­توان کالای انحصاری را کالایی دانست که به موجب قوانین انحصاری (مانند قانون انحصار دخانیات مصوب 1310) خرید و فروش و تملک آنها منحصر به دولت می باشد، پس هر کالایی که خرید و فروش و تملک  آن به موجب قوانین مربوطه منحصر به دولت باشد، بدون داشتن نمایندگی قانونی از طرف دولت (به طریق غیرمجاز) وارد یا صادر گردد در حکم قاچاق کالای انحصاری محسوب می­گردد.

 

 

مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

عوامل مختلفی برای قاچاق ارائه شده می باشد که مانند آنها می‌توان به بی­رمق بودن بخش خصوصی، ضعف سیاستگذاری‌ها و برنامه­ریزیهای اقتصادی، بی توجهی به موازنه عرضه و تقاضا، بالا بودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی اشاره نمود.[3] همچنین می‌توان گفت که قاچال کالا پدیده­ای می باشد که با در نظر داشتن شرایط خاص یک کشور با عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل به سه دسته کلی قابل تقسیم می باشد:

[1]– آقازاده، علیرضا، منبع پیشین، ص 18

[2]– عسگری، یدالله، 1392، جرم مرتکبین قاچاق کالا در قانون مجازات اسلامی، وب سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

[3]– وطن­پور، علیرضا، مباحث پایه­ای و رهیافتهای مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا، پاییز 88، شماره 8، ص 87

 مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مطالعه جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن