ژانویه 23, 2021

پایان نامه ارشد درمورد سرمایه گذاری، برخورداری، زیست محیطی، حوزه نفوذ

ها
امتیاز اولیه
شهرهای کوهپایه ای
شهرهای جلگه ای
شهرهای ساحلی
۱S
وجود امنیت اجتماعی مناسب در سطح شهر
۱.۵۵
۱.۴۳
۱.۲۴
S2
برخورداری از شرایط اقلیمی، طبیعی و زیست محیطی جاذب گردشگری
۳۱.۳
۳.۱۵
۴.۱۲
S3
وجود همبستگی و مشارکت اجتماعی بالا در میان شهروندان
۱.۱۹
۲.۲۱
۲.۱۸
S4
وجود فرصت های بالای اشتغال و درآمد زایی در سطح شهر در بخش های مختلف
۱.۱۰
۱.۲۶
۳.۲
S5
وجود جاذبه های بالای گردشگری در شهر
۳.۴۹
۳.۲۸
۴.۰۳
S6
وجود تنوع زیست محیطی
۳.۹۶
۳.۶۸
۴.۰۱
S7
وجود تعداد بالای افراد باسواد و تحصیلکرده در سطح شهر
۳.۲۶
۲.۷۸
۳.۰۱
S8
امکان سرمایه گذاری در شهر در بخش های مختلف
۱.۱۳
۱.۲۰
۳.۶۱
S9
قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی
۱.۴۲
۲.۹۰
۲.۳۵
S10
وجود زمین های حاصلخیز با پسکرانه کشاورزی در محدوده های پیرامون شهر
۱.۳۵
۳.۰۱
۱.۸۶
همانطورکه ملاحظه می گردد در مجموع تعداد ۱۵ نقطه ضعف و ۱۰ نقطه قوت در شهرهای واقع در حوزه مورد مطالعه معرفی شده است. همچنین در ادامه تعداد ۱۰ فرصت و ۱۱ تهدید نیز در محدوده مورد مطالعه مورد شناسایی قرار گرفته و معرفی شده اند.
جدول۵-۲۹: جدول swot(نقاط ضعف، قوت)
فرصت ها
امتیاز اولیه
شهرهای کوهپایه ای
شهرهای جلگه ای
شهرهای ساحلی
O1
نزدیکی به مرکز استان
۱.۳۲
۲.۴۵
۱.۰۴
O2
وجود بازار مصرف مناسب در شهرهای همجوار
۳.۱۴
۳.۳
۳.۴۱
O3
ریزشهای جوی فراوان و روان آبهای سطحی گسترده در منطقه
۳.۴۵
۳.۲۸
۳.۶۳
O4
توان بالقوه بخش گردشگری برای سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی
۳.۱۷
۳.۰۷
۴
O5
دسترسی به کمربندیها، جاده های ترانزیتی اصلی استان
۳.۲۷
۲.۶۶
۳.۶
O6
استقرار در کنار دریای خزر و برخورداری ازمبادی ورودی و خروجی کالا و مسافر با کشورهای آسیای میانه و اروپا
۱.۱۶
۱.۴۵
۳.۷۷
O7
دسترسی به زیرساخت های مناسب توسعه فعالیت های صنعتی بویژه در زمینه صنایع وابسته به کشاورزی
۱.۰۱
۱.۲۵
۲.۴۳
O8
امکان استفاده از پتانسیل های بالقوه حوزه نفوذ شهر در زمینه بهبود اقتصاد شهر با ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در شهر
۱.۷۱
۲.۱۴
۳.۰۹
O9
امکان بهره گیری از خدمات موجود در مرکز استان
۱.۲۱
۱.۸۸
۲.۱۱
O10
امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در همه بخشهای اقتصادی و زیربنایی در منطقه
۱.۳۶
۱.۷۷
۲.۸۹
تهدید ها
T1
تخریب زیستگاهها و اکوسیستم های طبیعی پیرامون شهر
۳.۱۴
۳.۲۲
۳.۵۳
T2
سرمایه گذاری ساکنین در شهرها و مناطق دیگر
۳.۰۱
۲.۷۹
۳.۱۵
T3
ضعف زیرساختها، تاسیسات و تجهیزات زیربنایی بویژه شبکه های حمل و نقل و ترابری
۳.۴۴
۳.۵۹
۳.۵۵
T4
عدم تمایل سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری
۴.۱۴
۳.۱
۳.۸
T5
نداشتن و عدم ارائه طرحهای مدیریت یکپارچه درسواحل و چگونگی استفاده اززمین از سوی ارگانهای دولتی و شهری استان
۳.۱۱
۳.۳۹
۴.۰۲
T6
مهاجرتهای روستاشهری از نواحی روستایی پیرامون و حوزه نفوذ به شهر
۲.۸۶
۳.۳۹
۳.۶۳
T7
بهره برداری نامناسب و بیش از ظرفیت اززیست بوم های آبی، مراتع و جنگل های منطقه
۳.۵۹
۳.۳۵
۴.۰۵
T8
کمبود بازار فروش پایدار و عدم امکان فرآوری محصولات متنوع در استان
۳.۱۶
۱.۵۲
۳.۴۳
T9
سیل گیر و رانشی بودن منطقه و تشدید فرسایش خاک
۳.۷۷
۳
۳.۶۳
T10
نبود طرح آمایش سرزمینی و سایر طرحهای منطقه ای و بالادست برای شهر که بتوان فعالیت های برنامه ریزی و عمرانی شهر را در چارچوب آن هدایت کرد
۲.۸۹
۳.۲۹
۳.۷۸
T11
قرارگیری گسلهای فعال در محدوده پیرامونی شهر که قابلیت ایجاد زمین لرزه هایی با قدرت بالا را دارند
۱.۵۰
۱.۴۳
۲.۹۸
بنابراین با توجه به نظرات ارائه شده و محاسبات انجام شده بر روی این نظرات به منظور اولویت بندی آنها اقدام به تشکیل جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) گردید که بیانگر نمره اهمیت، ضریب اهمیت و رتبه و امتیاز نهایی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دیدگاه پاسخ دهندگان می باشد.
الف) تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
برابر ماتریس زیر عوامل محیط بیرونی تاثیر گذار بر پایداری شهرهای کوچک استان که در مرحله قبل مورد شناسایی قرار گرفتند، درقالب ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) یا ارزیابی فرصتها و تهدیدها به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *