ژانویه 20, 2021

پایان نامه ارشد درباره :بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

بشر را بر مبنای خلافتش در زمین تأمین و عدالت اجتماعی را بر اساس عدل الهی در جامعه اجرا کند. از دیدگاه شهید صدر، حکومت اسلامی، همان حکومت مردم بر سرنوشت خویش می باشد که آن را با عنوان «خلافت بشر و شهادت انبیا» مطرح کرده می باشد. بر این اساس، خداوند بر پایه رسالت خلیفه اللهی بشر، او را جانشین خود در زمین قرار داده می باشد. همچنین بر پایه سنت شهادت انبیا، خداوند با فرستادن پیام آوران خود می خواهد اصل خلیفه اللهی بشر را حفظ کند تا به انحراف و انحطاط نیفتد. از نظر ایشان، زمانی که جامعه بشری به علت وجود حکومت های طاغوتی به رشد کافی نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد می شوند؛ پیامبران، امامان و فقها، هم خلیفه اند و هم شاهد. زمانی که آدمیان به رشد و کمال لازم برسند، این دو خط از هم جدا می شوند؛ بشر ها، خلافت را برعهده می گیرند و معصومان و فقها، شهادت را.[1]

اندیشه سیاسی صدر، بر مبنای اصل اساسی توحید استوار می باشد که سه اصل دیگر از آن به دست می‌آید:

1- اصل حاکمیت مطلقه الهی؛

2- اصل سنت های حاکم بر جهان هستی؛

3- اصل آزادی و اختیار بشر.

خداوند بر اساس حاکمیت مطلقه خویش و نسبت های طبیعی و فطری حاکم بر جهان هستی، بشر را به سبب داشتن عقل و اختیار، خلیفه خود در زمین قرار داد و بشر، مسئولیت تحقق خلافت عمومی خود را در زمین برعهده گرفت. از نظر شهید صدر، برجسته ترین وظیفه انبیا، برقراری حکومت و نظام سیاسی صحیح و شایسته در جامعه بشری می باشد.[2]

به نظر ایشان، سه نوع دولت و حکومت هست: دولت اقلیمی که وحدت سیاسی آن، از وحدت منطقه ای ناشی شده می باشد؛ دولت ملی که وحدت سیاسی آن، به دلیل قومیت یکسان و متحد می باشد؛ دولت فکری که وحدت سیاسی آن، به علت وحدت فکری آن می باشد، نه اقلیمقومیت. چنین دولتی رسالت فکری دارد و محدودیتی را غیر از محدوده آن فکر نمی پذیرد؛ ازاین رو، می تواند در گسترده ترین شعاع

[1]صدر، سیدمحمدباقر،الاسلامیقودالحیاه،چاپ دوم، صص 128-130.

[2]روزنامهسلام، 19/1/1378، شماره 13.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه