ژانویه 16, 2021

پایان نامه ارشد : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

5- نقل و انتقال اموال غیرمنقول بایستی با سند رسمی صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 1241 ق. م).

6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری استو کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول می باشد، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌گردد (از ماده 4 ق.ت).

7- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، اما در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود می باشد. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم می باشد، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کندو بایستی قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند (ماده 946و به بعدق. م) منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده می باشد، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم می باشد (کاتوزیان،1384، ص 51).

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی

کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر می باشد و کلمه قیمی منسوب به قیمت می باشد. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی می باشد که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا بعبارتی مالی می باشد که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد (جعفری لنگرودی،1385).

بجای دیگری به متعهد له تسلیم نمود، آن دو مال مثلی هستند (کاتوزیان،1384). البته هروصفی که در دو مال مثل همدیگر وجود نداشته باشد مال را از مثلی بودن خارج نمی‌کند بلکه اوصافی بایستی مثل هم باشند که ازویژگی‌های بارز و عامل اصلی رغبت مردم وعرف باشد. بعبارتی لازم نیست تمامی اوصاف مثل هم باشند بعنوان مثال دوکیسه گندم که ازیک نوع باشند و در فاصله زمانی کوتاه ازهمدیگربرداشت‌شده باشند مثلی هستند، زیرا به لحاظ ارزش ونوع یکی هستندو با فاصله یک چند ماه قبل برداشت شدن آن ایرادی در نظر عرف ندارد اما سکه بهار آزادی طرح جدید وقدیم مثلی نیستند زیرا به لحاظ ارزش ونوع یکسان نیستند. در نظر داشتن مثال‏هایی که در خود تعریف مزبور آمده می باشد، مبیّن بیشتر موضوع خواهد بود، به این بیان که در میان جوامع انسانی هر یک از حبوبات از قبیل جو، گندم و برنج انواع و اقسامی دارد که بعضی بر برخی دیگر رجحان داشته و رغبت افراد بر انواعی از آن‌ها بیشتر از انواع دیگر می باشد، به گونه‏ای که ارائه نوع پست و حتی متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه که نوع اعلای برنج او غصب و تلف شده می باشد، او را راضی نخواهد کرد. نتیجه این تعریف آن می باشد که باید در درون زیرمجموعه یک مال از قبیل برنج قائل به تفکیک‌شده و صرفاً انواع گوناگون آن را که دارای قیمت‏های مساوی هستند، نسبت به هم مثلی بدانیم، به

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه