ژانویه 25, 2021

پایان نامه ارشد با موضوع :بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

تکه ای از متن پایان نامه :

مگربامعرفت ومعرفت نیزبا عقل حاصل می‌گردد.فصل دوم دربیان معنی عقل بوده ولوازم عقل وطریقت ومعالجه عقل.فصول بعدی درمذمت ظلم وترک عدالت وعدالت سلطان مملکت، وانواع عدالت وآخرین فصل هم درمذمت خمر می باشد.[1]

داستانی که نقل شده که شاه سلیمان ملامحمّدطاهر را احضار کرده، بعد از تألیف این کتاب می باشد. زیرا دراین کتاب نسبت به خمر ازآیات وروایات بهره گیری کرده وگفته که مزیل ومفسدعقل می باشد.وگفته شده که ملامحمّدطاهردرمقابل شرب خمر سلطان این موضع گیری ها را داشته و او را برای توبیخ احضار می‌کند.اماصاحب محافل المؤمنین این داستان را اینطور اظهار می‌کند: «مولانا محمّدطاهرقمی آن طاهر بالاسم والمعنی عن دنس السمعه والریا، محقق جلیل القدر افقه فقهای دوران، متکلم صافی ضمیر، محقق قدسی تخمیر، خلف ارجمند محمّدحسین می باشد چندی درنجف اشرف در خدمت فضلا تلمذ نموده بود، بعد ازآن به قم تشریف آورد.اهالی قم مقدمِ شریف اورا مغتنم ساخته در آن خطه مؤمن خیز به امامت جمعه وجماعت وتدریس قیام واقدام می‌فرمود….درردّصوفیه بسیار‌مصرّ می باشد.گویند جهت اشتهارمولانا، ازآن بوده که به خدمت شاه سلیمان عرض می‌نماید که مولانا محمّدطاهرقمی منکر صوفیه واهل الله می باشد.شاه کس فرستاده مولانا را به مجلس احضارمی‌نماید، زیرا مولانا حاضرمی‌گردد شاه را درد دل بهم رسیده، دوستان مولامحمّدطاهرکه ازآن جمله مقربان دربار عظمت مداربوده اند فرصت سخن یافته، عرض می‌نمایندکه سبب درد دل بندگان اقدس مؤاخذه واحضار مولانا محمّدطاهراست.شاه درقلب خودنیّت می‌نمایدکه بعد ازبهبودی مولانا را مرخص نماید، فردای آن روز مولانا را مخلّع ساخته روانه قم می‌فرماید وبه این جهت مولانا کمالِ شهرت نموده کوسِ انکار را مجدداً بلند آوازه ترمی‌نماید».[2]

6-1-8.تحفه العقلا

درفهرست دست نوشت‌های نسخه‌های خطی ایران (دنا) و در«الذریعه» متذکراین رساله نشده اند.اما ملامحمّدطاهرقمی درکتاب «رجم الشیاطین» نسخه شماره (15548) کتابخانه مجلس شورای اسلامی در برگ های29،68،135و137متذکراین کتاب شده واین کتاب را به خودش نسبت می‌دهد.و همینطور در کتاب «نصیحه الکرام» دربرگ های20،24،51،98و99از این رساله ناممحمّدطاهر قمی درمقدمه با اشاره به وجوب اطاعت ائمه (علیهم السلام) وبرحذر بودن ازغیر آنها می‌گوید: «فایاکم ایاکم من اتباع من عداهم وتقلید من سواهم من الحکما والمتکلمین ولایتعاظم عندکم آرائهم و ان عظم اسماعکم اسماؤهم ولاتستبعدوا اتفاقهم علی الخطأ .فأن المعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله، فعلیکم بکتاب الله وسنن رسول الله »[3]؛ برحذر باشید[1].بخش نخست نسخه شماره(250)،کتابخانه دارالحدیث قم.

[2].محمدشفیع حسینی عاملی،محافل المومنین فی ذیل مجالس المومنین،ص 216.

[3]همان،برگ1.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف