ژانویه 28, 2021

پایان نامه ارشد:بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

در اینجا ملاحظه می گردد که اصول عملی اعم از شرعی و عقلی، و نیز امارات شرعی اعم از ظنی و قطعی یکجا جمع شده، اما در عوض مباحث عقلی از مباحث لفظی تفکیک شده که این تفکیک حائز اهمیت می باشد.

مرحوم آیه الله مظفر در کتاب اصول الفقه که آن را از آغاز به عنوان متن درسی نگاشت، این تقسیم بندی را از استادش پسندیده می باشد؛ اما بعدها مرحوم اصفهانی خود مباحث تعادل و تراجیح را به مباحث حجت الحاق و مباحث علم اصول را در سه باب جمع نمود. توجیه او در این کار آن بود که هنگام تعارض ادله، سرانجام از حجیت یکی از دو دلیل سخن می گوییم. پس همواره بحث از حجیت اعم از حجیت شأنی و حجیت فعلی بعد از وقوع تعارض خواهد بود.

حاصل این مطالعه ها در تقسیم بندی مباحث علم اصول از زمان شیخ انصاری تا محقق خویی آن می باشد که هشت نوع بحث برای علم اصول هست:

  1. امارات لفظی قطعی و مباحث مقدماتی مربوط به باب الفاظ؛ 2. امارات لفظی ظنی؛ 3. ادله عقلی یا امارات عقلی که همواره نوع قطعی آن نزد ما مطرح می باشد؛ 4.حجیت دلیل عقلی قطعی؛ 5. حجیت بعضی امارات ظنی؛ 6. اصول عملی شرعی؛ 7.اصول عملی عقلی؛ 8. تعارض ادله.

البته اصولیون در ادغام بعضی اقسام در بعضی دیگر و معرفی اقسام کلی و کلان مباحث، اختلاف شیوه دارند و هیچ یک ملاک روشنی در تفکیک یا ادغام این اقسام ارائه نداده اند

شهید صدر نخست تقسیم بندی معروف و مألوف از مباحث علم اصول را که استاد گرانقدرش آیت اللّه خویی[1] عنوان کرده اند، یاد کرده، می‌گوید: به طور معمول در تقسیم مباحث علم اصول گویند که قواعد اصولی بر چهار قسم می باشد:

  1. قواعدی که حکم شرعی را به طور وجدانی بر ما معلوم می سازد، که همان مباحث استلزام عقلی می باشد؛ از قبیل قاعده عقلی «مقدمه الواجب واجبه».
  2. قواعدی که حکم شرعی را به طور تعبدی بر ما معلوم می سازد و این دو گونه می باشد:

الف) قواعدی که صغرای قیاس استنباط واقع می شوند و بحث درمورد آنها از قبیل بحث صغروی می باشد. همه مباحث الفاظ این گونه هستند و مانند آنها بحث از ظهور صیغه امر در معنای وجوب و ظهور عام مخصّص در تمام الباقی می باشد.

[1]فیاض،محمد اسحاق، محاضراتفیاصولالفقه،ج2،ص 8.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه