نوامبر 25, 2020

دانلود پایان نامه ارشد نقش دولت در حیات مؤسسات مالی

نقش دولت در حیات مؤسسات مالی

 

همان‌طور که در بند قبل دیدیم دخالت دولت در امور بانکی توسط بانک مرکزی به سود دولت بوده و توجیه دارد. علاوه بر سیاست‌گذاری پولی و تحمیل راهبردهای منطقی اقتصادی که در همه کشورها بانک‌ها و مؤسسات مالی از آن‌ها تبعیت می کنند، در کشورهای جهان سوم، دولت‌ها گاه نقش متفاوتی در حیات مؤسسات مالی و بانکی ایفا می کنند و اقداماتی همچون ملی کردن، مصادره، ادغام، انحلال و دولتی کردن این مؤسسات از جمله اموری است که اگر به صلاح و منفعت دولت باشد از انجام آن بنابر مقتضیات بهره می گیرد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ملی شدن صورت می‌گیرد. نتیجه ملی شدن بانک یا مؤسسه مالی تغییر نوع شخصیت آن است. بدین معنا که از یک شرکت خصوصی به یک شرکت دولتی تبدیل می شود یا با حفظ ظاهری عنوان، مدیریت آن به‌طور کامل در اختیار دولت قرار می گیرد.ماده 2 قانون ملی شدن بانک‌ها در تأیید این نتیجه تصریح می کند: « ] از تاریخ اجرای این قانون[ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک‌ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی است». البته نتیجه نهایی ملی کردن در مورد برخی از مؤسسات ملی ممکن است انحلال یا ادغام در سایر مؤسسات باشد.

گاهی دخالت دولت با عنوان ادغام مؤسسات مالی در یکدیگرصورت می‌گیرد.ادغام بانک‌ها یکی دیگر از آثار دخالت دولت در حیات حقوقی مؤسسات مالی است. زیرا زمانی که به‌وسیله ملی کردن یک بانک یا در معنای گسترده‌تر یک مؤسسه مالی در اختیار دولت قرار می گیرد دیگر وجود این مؤسسات با اساسنامه، هیئت مدیره و سرمایه جداگانه بی معنا می‌شود و دولت به‌عنوان مالک یا صاحب اختیار آن می‌تواند آن‌ها را در هرگروه و دسته ای که مصلحت بداند قرار دهد و ادغام نماید.

در ایران، ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی طبق لایحه قانون اصلاح امور بانکی به مجمع عمومی بانک‌ها – که خود ساختاری کاملاً دولتی دارد- واگذار شد و همین نهاد به گروه بندی و ادغام بانک‌ها اقدام نمود.

آخرین اقدام دولت در دخالت در امور بانکی انحلال بانک یا مؤسسه از طریق بانک مرکزی است. انحلال مؤسسات مالی و بانکی وضعیتی است که در آن، اهلیت آن‌ها برای انجام دادن فعالیت‌های پولی و اقتصادی معمول خود پایان می‌یابد و شخصیت حقوقی آن تنها برای انجام امور تصفیه باقیست. بنابراین انحلال مؤسسه مالی و بانکی در زمانی که تصفیه آن کامل نشده است به معنای پایان حیات حقوقی آن نیست.

نوشته ای دیگر :   دوره های آموزشی

مؤسسات مالی و بانکی در اساسنامه خود مدت فعالیت را به صورت نامحدود تعیین می کنند این رویه از جهت حمایت از حقوق سهام‌داران و اشخاص ثالث منطقی به نظر می‌رسد. دلیل دیگر برای حمایت از این رویه آن است که چون فعالیت‌های پولی و بانکی مستمر است، پایان عمر یک بانک یا مؤسسه مالی نیز عرفاً‌ غیر قابل پیش بینی است. بنابراین پایان مدت شرکت یا انجام موضوع شرکت به‌عنوان دو مورد از علل انحلال شرکت‌ها ( بند 1 و 2 ماده 199 ل.ق.ت 1347) قاعدتاً در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی مطرح
نمی شود. اما علل دیگر انحلال شرکت‌های سهامی که در مورد مؤسسات مالی و بانکی نیز قابل طرح است به شرح زیر است و به جهت رعایت اختصار از شرح آن‌ها پرهیز می گردد:

  1. ورشکستگی (بند 3 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک)
  2. رأی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انحلال بانک(بند4 ماده 199 ل.ق.ت 1347 و بند الف ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  3. درخواست هر شخصی که ذی نفع در بانک یا انحلال آن است(ماده ماده 201 ل.ق.ت 1347) و صدور حکم قطعی دادگاه به انحلال بانک به تشخیص خود دادگاه(بند 5 ماده 199 ل.ق.ت 1347)
  4. در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند
    ( بند ب ماده 39 ق.پ.ب.ک و بند 1 ماده 201 ل.ق.ت 1347)
  5. در صورتی که مؤسسات مالی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)
  6. در صورتی که مؤسسات مالی بر خلاف قوانین و یا تصمیمات بانک مرکزی یا بر خلاف اساسنامه خود عمل کند(بند ج ماده 39 ق.پ.ب.ک)

با وجود مشابهت تشریفات انحلال و تصفیه بانک‌ها و شرکت‌های تجاری، ملاحظات خاص ناشی از موضوع فعالیت بانکی(پول و ارز و معاملات مربوطه) در برخی موارد تشریفات متفاوتی را اقتضا می کند.

در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و دلایل موجود در پرونده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد[1]. تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است[2]. در تمام موارد ورشکستگی و انحلال بانک‌ها، تصفیه امور آن‌ با نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی‌ایران انجام خواهد گرفت.

نوشته ای دیگر :   قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص سپرده‌ها در وضعیت ادغام مؤسسات مالی و بانکی در مقررات بانکی صراحتاً مطلبی قید نشده لیکن در لایحه قانونی ادره امور بانک‌ها آمده که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک‌ها اقدام کند. در این صورت مجموع سهام بانک‌های ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می‌دهد و پس از طی مراحلی، سهام بانک جدید را تشکیل می‌دهند. تمامی دارایی‌ها و دیون بانک‌های ادغام شده به بانک جدید منتقل و وی قائم مقام بانک‌های قبل می‌شود.در این جا می توان سپرده‌های سپرده‌گذران را جزء دیون بانک‌های ادغامی محسوب نموده و جهت اعاده و جبران خسارت به حساب بانک جدید منظور نمود.

لیکن باید توجه داشت که در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت‌های تجاری بدون تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، به همین دلیل قانونگذار در بند الف ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه، با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت‌ها را مورد توجه قرار داده است و عنوان نموده ادغام شرکت‌های تجارتی مادامی‌که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل بقای یکی از شرکت‌ها(شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه،محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید (شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجارتی موضوع ادغام، مجاز است. تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت جدید منتقل می‌شود. البته فارغ از این مطالب امروزه بانک مرکزی مؤسسات مالی وبانکی را به راحتی و با یک بخش‌نامه در همدیگر ادغام می‌کند و به ظاهر قصد وی حفظ حقوق سپرده گذاران است در حالیکه با هر توجیهی و به استناد یک بخش نامه این تخلفی آشکار و دارای آثار حقوقی فراوانی است.یکی از آخرین نمونه های این تخلف، اقدام به ادغام مؤسسه مالی « میزان» در بانک خصوصی « صادرات » است که در شرف انجام است.

. بند الف ماده 41 ق.پ.ب.ک [1]

[2]. بند ب ماده 41 ق.پ.ب.ک

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی