ژانویه 22, 2021

موضوع بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

بایستی علم تعبدی در جانب دلالت را بر علم تعبدی در جانب سند مقدم بداریم و نتیجه اش آن می باشد که خبر واحد نتواند با ظهور آیه قرآن معارضت کند و بر فقیه لازم گردد که در عملیات استنباط، نخست به سراغ ظهور آیات برود و اگر چیزی پیدا نکرد، آن گاه به سراغ ظهور روایات ظنی السند برود. اما از این نوع طولیت و ترتّب در تقسیم مذکور سخنی نرفته می باشد؛ علاوه بر آنکه جایگاه اصل استصحاب در تقسیم بندی مذکور روشن نیست و تقدم آن بر دیگر اصول عملی دانسته نمی گردد، با آنکه لحاظ ترتب طولی میان قواعد اصولی اقتضا دارد که استصحاب را در مرتبه ای مستقل بعد از امارات و قبل از دیگر اصول عملی همچون برائت و احتیاط جای دهیم.

سه. فرض ترتب طولی میان قواعد دسته سوم یعنی اصول عملی شرعی و قواعد دسته چهارم یعنی اصول عملی عقلی نیز همواره صحیح نیست؛ زیرا گاه اصول عقلی قبل از اصول شرعی مورد استناد قرار می گیرند؛ لااقل بنابر این مبنا که بگوییم اصاله الاشتغال در اطراف علم اجمالی تنجیزی می باشد؛ یعنی عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم می کند و با وجود حکم عقلی، دیگر جعل برائت از سوی شارع مستحیل خواهد بود. بنابر این مبنا (که موافق با نظر معروف و مخالف با نظر قائلین به مسلک حق الطاعه می باشد) برائت شرعی در طول احتیاط عقلی می باشد، نه آنکه اصل عقلی در طول اصل شرعی قرار گیرد.

لحاظ دوم در تقسیم مباحث علم اصول، آن می باشد که به ذات ادله و اقتضای آنهاتوجه کنیم با قطع نظر از مراحل استنباط. به این شکل که هر مجموعه از بحث های اصولی را که مبادی تصوری و تصدیقی خاص به خود دارند، از مجموعه دیگر که مبادی دیگری دارند، جدا سازیم. بدین لحاظ مباحث اصولی دو قسم می باشد: یک قسم مربوط به بحث از ذات دلیل و حجت می باشد که در ذیل آن سه گونه بحث قرار می گیرد: گونه اول مباحث الفاظ می باشد که به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی اش بایستی از وضع، دلالت، تشخیص ظهور و علامات حقیقت و مجاز بحث گردد. گونه دوم مباحث دلیل عقلی می باشد که در اینجا بایستی پیش تر از معنای حکم، مبادی حکم، حقیقت حکم، تنافی یا عدم تنافی میان احکام و دیگر اقسام ارتباطات میان احکام به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی سخن گفته گردد. مثلاً این بحث اصولی که آیا وجوب چیزی مستلزم حرمت ضد آن می باشد یا نه، متوقف بر بحث از حقیقت وجوب و لوازم عقلیِ ثبوت آن می باشد. گونه سوم مباحث مربوط به سیره و اجماع و شهرت و تواتر می باشد که در همه آنها از راه تراکم احتمالات و منطق حساب احتمالات، دلالتِ دلیل مستقر می گردد. دلالت این نوع دلیل بر حکم شرعی نه از قبیل دلالت لفظی می باشد و نه از قبیل دلالت شرعی، بلکه دلالت از باب تراکم احتمالات می باشد و مبادیب. غیرمستقلات عقلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه