ژانویه 19, 2021

معیارهای ارزیابی

ساختار این پایان‌نامه در 5 فصل تنظیم‌شده است که به‌صورت زیر است
در فصل 2 به معرفی 5 الگوریتم راه‌یافته به دور پایانی مسابقه NIST پرداخته و به بررسی و ساختار آن خواهیم پرداخت. ابتدا تاریخچه مختصری از نحوه‌ی مسابقات جهانی رمز و سپس انواع مدل‌های الگوریتم هَش بر اساس تعداد منابع و مشاهدات آورده شده در انتهای فصل یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این مسابقه ارائه‌شده است.
در فصل 3 مقدمه‌ای از الگوریتم انتخابی و آنالیز JH پرداخته و مزایا و به شرح بلوک دیاگرام و محاسبات ریاضی آن می¬پردازیم.
در فصل 4 به ارائه و تحلیل الگوریتم انتخابی می‌پردازیم. در پایان این فصل نیز نتیجه-گیری از الگوریتم ارائه‌شده خواهیم داشت
در فصل 5 پیشنهادی را برای بهبود عملکرد الگوریتم بیان می‌کنیم.
فصل دوم
پنج الگوریتم راه‌یافته به دور پایانی رقابت SHA-3
فصل 2- معرفی الگوریتم پایانی رقابت
مقدمه
موسسه ملی استاندارد و فناوری پس از برگزاری یک رقابت عمومی درصدد انتخاب یک الگوریتم رمزنگاری چکیده ساز می¬باشد این الگوریتم چکیده ساز جدید SHA-3 رایج تعیین‌شده در FIPS-202 نامیده شد. و مکمل الگوریتم چکیده ساز SHA-2 رایج تعیین‌شده در FIPS180-3 که یک استاندارد چکیده ساز امن می¬باشد.
2-1- تاریخچه
در اکتبر سال 2008، 64 الگوریتم نامزد موردتوجه موسسه ملی استاندارد و فناوری NIST قرار گرفت و در این میان51 نامزد با معیارهای پذیرش حداقلی به‌عنوان نامزد اولین دور در تاریخ 2008پذیرفته شدند؛ و این نشانه آغاز مسابقه الگوریتم چکیده ساز رمزنگاری SHA-3 بود. بر اساس بازخورد عمومی و بازیابی داخلی کاندیداهای دور اول، 14 نامزد برای شرکت در دور دوم مسابقه در تاریخ 24 جولای 2009 اعلام شدند که این نامزدها شامل الگوریتم‌های Skein، BMW، CubeHash،Echo ،Fuyue ،Grostl ، Hamsi، JH، Keccak، Luffat،Shabal ، BLAKE، Shavite می‌باشند این مسابقه پاسخ موسسه ملی استاندارد و فناوری به پیشرفت‌های اخیر در آنالیز الگوریتم رمزنگاری چکیده ساز SHA-1 بود که حملاتی توسط و انگ و یا کن لیسایان و هانگ بویو و دیگران به آن شد و امنیت این الگوریتم چکیده ساز که در امضاء دیجیتال و کاربردهای دیگری که نیاز به مقاومت در برابر برخورد داشت را به‌طورجدی زیر سؤال برد. در این حال الگوریتم چکیده ساز دیگری جایگزین فوری SHA-1 گردید. انتظار موسسه ملی استاندارد و فناوری از انتخاب SHA-3 ، عرضه یک الگوریتم به‌خوبی SHA-2 ازنظر امنیتی و راندمان بهبودیافته و ویژگی‌های اضافی دیگری بود. برای آماده‌سازی مسابقه SHA-3 ، موسسه ملی استاندارد و فناوری در 31 اکتبر و 1 نوامبر 2005 ، 24 و 25 اوت 2006 برای بحث در مورد وضعیت الگوریتم‌های چکیده ساز و چگونگی توسعه آن‌ها به‌عنوان یک الگوریتم استاندارد و چکیده ساز جدید کارگاه‌های آموزشی برگزار کرد [4].
موسسه ملی استاندارد رقابت عمومی شبیه به آنچه برای انتخاب استاندارد رمزنگاری پیشرفته AES برگزار گردیده بود، برگزار کرد.
موسسه ملی استاندارد و فناوری پیش‌نویس الزامات و معیارهای ارزیابی الگوریتم SHA-3 را در ژانویه 2007 برای توضیحات عمومی در دفتر ثبت مقررات فدرال منتشر کرد. این الزامات و معیارهای ارزیابی بر اساس بازخورد عمومی بروز رسانی شده و برای دومین بار در دفتر ثبت مقررات فدرال در نوامبر 2007 برای الگوریتم چکیده ساز جدید SHA-3 ثبت گردید، و این نشانه شروع مسابقه بود. در گزارش وضعیت اولین دور مسابقه الگوریتم چکیده ساز SHA-3 در 31 اکتبر 2008 نامزدها ارسال شدند و موسسه ملی استاندارد و فناوری 64 بسته را دریافت کرد. این پاسخ بزرگ از انجمن رمزنگاری سراسر جهان، به ارسال 21 الگوریتم ارسالی برای مسابقه AES در سال 1998 بود. در 10 دسامبر 2008 موسسه ملی استاندارد و فناوری با معیار پذیرش حداقلی 51 الگوریتم را از 64 الگوریتم دریافتی را برای دور اول مسابقه انتخاب کرد؛ که این نشانه آغاز دور مسابقه بسته‌های ارسالی نامزدها در دور اول در آدرس WWW.nist.gov/hash-competition برای استفاده عمومی قرار داده شد. این معیارها شامل مقرراتی برای مرجع، بهینه‌سازی کد C برای پیاده‌سازی، پاسخ آزمون‌های مشهور، ویژگی‌های نوشته‌شده، علاوه بر این الگوریتم‌ها نیاز داشتند که پیاده‌سازی شوند در رنج وسیعی از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پشتیبانی کردن اندازه چکیده پیام 224 ، 256، 384، 512 و برای پشتیبانی کردن حداکثر طول پیام 264 یک بیت بود [5].
2-2- وضعیت دور دوم رقابت SHA-3
چهارده نامزد برای شرکت در دور دوم مسابقه در جولای 2009 انتخاب شدند؛ و بعد از یک سال بازخوانی و بررسی روی نامزدها در 9 دسامبر 2010، موسسه ملی استاندارد و فناوری پنج نامزد راه‌یافته به دور مرحله نهایی را اعلام کرد. به ارسال‌کنندگان دور دوم اجازه داده شد که تغییرات کمی در الگوریتمشان ایجاد کنند ارسال نهایی برای دور دوم در تاریخ 28 سپتامبر 2009 در وب‌سایت موسسه ملی استاندارد و فناوری انجام شد؛ و رسماً دور دوم آغاز گردید. بسته¬های ارسالی برای دور دوم در آدرس زیر قابل‌دسترس می¬باشد [6].
2-3- بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های چکیده ساز دور نیمه‌نهایی رقابت SHA-3
موسسه ملی استاندارد و فناوری بازخورد قابل‌توجهی از جامعه رمزنگاری چه قبل وجه بعد از اجلاس دریافت کرد. بسیاری از نظرات به این انجمن عمومی چکیده ساز ارسال شد. و بسیاری از تحلیل‌ها و عملکرد به‌عنوان مقالات در اجلاس‌های رمزنگاری یا مجلات منتشر شد
که با انتخاب 5 نامزد در دور نهایی در 9 دسامبر 2010 به دور دوم و نیمه‌نهایی این رقابت پایان
داد.[7].
2-4- بررسی الگوریتم چکیده ساز BLAKE