ژانویه 26, 2021

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته

بانک‌ها به دلیل این که بدهی‌ آن‌ها، پول قطعی ولی دارایی‌آن‌ها یعنی تسهیلات، پول نامطمئن‌ است و با مخاطبان زیادی اعم از مشتریان، سپرده‌گذاران و سهام‌داران مواجه هستند، ساختار مالی‌شان ازحساسیت بالایی برخوردار است به نحوی که حتی شایعه ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری لطمات و آثار سختی به پیکره اقتصادی جامعه وارد می‌آورد. به انگیزه پیشگیری از معضل فوق، تلاش دولت در ساختار دولتی بانک‌‌ها، این است که از ورشکستگی آن‌ها به هر نحو ممکن جلوگیری نماید اما در ساختار غیر دولتی ورشکستگی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری نه تنها محتمل، بلکه در سالیان اخیر شاهد ورشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری بوده‌ایم. بانک‌ها اغلب وجوهی را که در قالب سپرده از سپرده‌گذاران دریافت می کنند، به صورت وام در اختیار دیگران قرار می دهند، اما در شرایطی که تمام یا قسمت اعظم سپرده‌ها از سوی سپرده گذاران مورد مطالبه قرار گیرد، “هجوم بانکی” رخ داد ه که این هجوم برای اعاده وجوه ممکن است در اثر شایعه مشکلات مالی یا حتی بعلت درج اشتباه اخبار در سایت‌ها و روزنامه‌ها انجام شده و می تواند به ورشکستگی کامل بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری منتهی گردد.[1] ورشکستگی بانک نیز موجب می شود که بسیاری از سپرده‌گذاران تمام یا بخشی از پس انداز خود را از دست بدهند. حال چنان‌چه این وضعیت به دلایل مختلف به سایر بانک‌ها نیز تسری یابد، موجب بروز بحران بانکی سیستمی یا نظام‌مند شده و ثبات مالی بانک‌های دیگر و به تبع آن نظام مالی یک کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.این موارد نشان از درجه بالای اهمیت قانون‌گذار در پیشگیری از وقوع ورشکستگی مؤسسات بانکی و همچنین حُسن نظارت بر نحوه تصفیه امور روشکسته در نظام بانکی است.

در صورت ورشکستگی مؤسسات مالی و بانکی دادگاه، بلافاصله نظر‌ بانک مرکزی در این خصوص جلب نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است ظرف مدت یک‌ ماه پاسخ استعلام‌های مربوطه را بصورت کتبی به دادگاه ارائه دهد.[2]

تصفیه امور مؤسسه مالی ورشکسته تابع قواعد ورشکستگی شرکت‌های سهامی مندرج در قانون تجارت مصوب 1347 و با اداره امور ورشکستگی است[3] اما تمام مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.[4]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ امروزه بسیار ناچیز بوده و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نیست.

همان‌طور که در بند قبل عنوان شد بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر مؤسسات مالی دارد حال اگر در نظارت بعمل آمده، ورشکستگی مؤسسه مالی احراز گردد مسئولیت بانک مرکزی بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد اما این موضوع در روابط بین بانک مرکزی و سپرده‌گذاران تفاوتی نمی‌کند چرا که آن‌چه در مسئولیت مدنی مهم و ملاک است ورود زیان جبران نشده، احراز تقصیر و اثبات رابطه سببیت بین این دو است و چه فرقی می کند که خسارت وارده ناشی از ورشکستگی، ادغام یا هر وضعیت دیگری رخ داده باشد.

با توجه به توضیحات یادشده، علیرغم احراز مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و با عنایت به بررسی مواد قانونی[5] و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به‌نظر می‌رسد این مسئولیت به معنای مصطلح (جبران خسارت مادی و پرداخت مستقیم وجوه سپرده‌گذران) نیست ؛ چراکه قانون‌گذار نیز در هیچ ماده قانونی به پرداخت خسارت از محل دارائی بانک مرکزی نظر نداده است. اما با این حال مسئولیت بانک مرکزی بعنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی[6] و تنظیم کننده روابط و قواعد حاکم بر سیستم بانکی و بالاخره بعنوان مسئول نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری[7] بایستی حفظ حقوق سپرده‌گذران و سهام‌داران شبکه بانکی نیز باشد. به همین دلیل با اخذ سپرده قانونی از مؤسسات مالی، در صورت ورشکستگی آن‌ها بانک مرکزی مکلف به جبران خسارت از محل همین ذخیره قانونی خواهد بود(نه منابع خود بانک مرکزی) این نوع اقدام بی‌شباهت به نظام بیمه نیست زیرا از محل عواید سپرده قانونی(که دارائی بلوکه شدن مؤسسات نزد بانک مرکزی است) جبران می گردد. اما با توجه به این که ممکن است دیون موجود بیش از سپرده قانونی باشد این شیوه جبران خسارت، شیوه‌ای کارآمد نیست. لذا با الگو برداری از برخی کشورهای پیش رو در نظام بانکی جهانی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394- 1390) نظام بیمه (ضمانت) سپرده‌ها نیز پیش بینی گردیده است.

در جمع بندی مطلب این بخش در خصوص دلایل احراز مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذاران مؤسسالی مالی ذکر دو نکته الزامیست:

اول) بانک مرکزی به انگیزه حمایت از سپرده‌گذاران، درصدی از مبالغ سپرده‌ها (بین 10% تا 30 %) را بنام “سپرده قانونی” از بانک‌ها ومؤسسات مالی و اعتباری اخذ و نزد خود نگهداری می‌کند تا در صورت ناتوانی بانک‌ها در قبال مطالبات مردم ضمن آزاد سازی منابع‌ سپرده قانونی، مطالبات سپرد‌ه‌گذاران پرداخت گردد. در نتیجه جبران خسارت انجام شده تنها از محل منابع بلوکه شده همان مؤسسه مالی صورت خواهد گرفت و مفاد قانونی نظر به مسئولیت بانک مرکزی در خصوص جبران خسارت از منابع مالی خود ندارد. بنابراین مسئولیت مذکور صرفاً مربوط به روند نظارت، اقدامات اداری اخـذ و آزاد سازی سپرده قانونی منتهی گردیده است و وجهی جهت جبران خسارت از دارائی یا همان خزانه بانک مرکزی انجام نمی‌شود تا قائل به مسئولیت مدنی به معنای مصطلح آن باشیم.

شایان ذکر است علیرغم پیش بینی و تأسیس “صندوق ضمانت سپرده‌ها”[8] سپرده قانونی کماکان از مؤسسات مالی دریافت می شود و جالب‌تر این‌که 30% منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها هم نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ حال این مبلغ قابل سرمایه‌گذاری توسط صندوق مذکور نیست[9]. بعبارت دیگر این 30% منابع هم در حکم سپرده قانونی صندوق ضمانت نزد بانک مرکزی بلوکه می‌گردد. اما منبع مالی پشتوانه جبران خسارت سپرده گذاران با شیوه سابق بانک مرکزی در اخد سپرده قانونی تفاوت دارد چراکه که اصل این وجوه بابت حق عضویت[10] در صندوق و از درآمدهای سالیانه مؤسسات مالی دریافت می شود در حالی که در نظام سابق وجوه سپرده قانونی مستقیماٌ از محل سپرده سپرده‌گذاران دریافت می شد.
دوم ) از آنجا که دولت بطور عام و نهادهای تخصصی مندرج در قانون مانند بانک مرکزی بطور خاص مجری و مخاطب قوانین در کشور است؛ تمهید قانونی مندرج در ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مبنی بر مکلف نمودن بانک مرکزی به تشکیل “صندوق ضمانت سپرده‌ها” و تهیه اساسنامه آن و همچنین جبران کمبود نقدینگی آن(در صورت بروز مشکلات مالی از طریق اعطای وام[11]) و مفاد بندهای آن دلیل دیگری برای ادعای وجود مسئولیت قانونی و تکلیف بانک مرکزی در حفظ حقوق سپرده‌گذران سیستم بانکی است که در مباحث بعدی به آن بیشتر اشاره می شود.

 

[1]  . نمونه بارز و جدید این موضوع مؤسسه مالی« میزان» است که بعلت حواشی پیش آمده برای شرکت «پدیده» در چند ماه اخیر دچار ورشکستگی گردیده و زیان عظیمی به سپرده‌گذاران خود وارد نموده است.

[2] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[3] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[4] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و …

[6] . بند الف ماده 10 ق.پ.ب. ک.

[7] . بند ب ماده 11 ف.پ.ب.ک.

[8] . بنـد(د) مـاده (95) قانون برنامه پنج‌ سـاله پنجـم توسعـه

[9] . ماده 20 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها.

[10] . بند چ ماده 1 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها.

[11] . تبصره ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی