ژانویه 25, 2021

مراکز فرهنگی

مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول
جدول3-4- فرم ارزیابی مخزن.مفصل و جامع، میتواند به سرعت فرم را دقیق و کامل پرکرد.توجه داشته باشید تمام قسمتها با دقت بررسی شود.
Managing Conservation in Museums/PP.120-121
توجه:قسمتهای سایه دار یعنی استانداردهای ضعیف یا غیرقابل قبول نگهداری54 % انبارها بین خوب تا کافی هستند.این انبارها عمدتاً برای اشیاء متوسطM تا کوچکSبکار میرود..
46%انبارها از بعضی جهات ضعیف و غیرقابل قبول هستند.در این انبارها عمدتاً اشیاء بزرگ و کاغذی،مجموعه های کتابخانهی و فیلم نگه داری میشود(P وL)

54%
نمودار 3-5- نمودار خلاصه‌ی نتایج ارزیابی‌های انبارها.این نتایج را بسیار واضح مرتبط می‌کند.
Managing Conservation in Museums/P.122
فصل چهارم،
استانداردهای مورد نیاز موزهها
4-1-استاندارهای مورد نیاز یک موزه
4-1-1- عوامل مهم در ساخت یک موزه
از عوامل مهم که برای ساخت موزه‌ها باید در نظر گرفت این است که موزه مورد نظر تا حد امکان در محلی باشد که دسترسی به آن برای همگان آسان باشد. ساختمان موزه از ترافیک،‌ آلودگی هوا و صدا تا حد امکان دور باشد و همچنین در کنار مراکز فرهنگی مانند کتابخانه، دانشگاه، سینما، تئاتر و … باشد.
بهترین مکان برای ساخت موزه در داخل پارک یا باغ عمومی است و از نظر وضعیت‌های طبقاتی مردم در محلهای متعادل باشد. در جاهائی که گرد و خاک زیاد است مکان مناسبی برای موزه نیست. محل موزه باید جایی باشد که دسترسی به آتش‌نشانی راحت باشد و ساختمان موزه باید ضد زلزله ساخته شود.
4-1-2- محل و ساختمان موزه
یک معمار یا طراح باید به هنگام طرح ساختمان یک موزه در نظر داشته باشد که یک موزه، بنایی قابل گسترش است. بنابراین امکانات ساده و ارزانی برای ایجاد گسترش از نظر نمای خارجی و پلان پیش‌بینی شده باشد. بدین منظور قسمتهای مختلف موزه باید به گونه‌ای طراحی شوند که قابل گسترش باشند و یا حداقل نحوه آن در پلان پیش‌بینی شده باشد. این گسترش چنانچه فضای کافی در اختیار داشته باشیم، بهتر است بصورت افقی انجام شود. در مورد نمای خارجی ساختمان موزه، بایستی تعادل ساده‌ای بین خطوط و احجام بوجود آورده شود. نحوه تقسیم‌بندی فضاهای مختلف یک موزه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر بستگی به نوع و هدف آن دارد. گرچه طبقه‌بندی دقیق موزه‌ها دشوار است اما هر نوع موزه، نیازهای خاصی را ایجاب می‌نماید که ممکن است برای برآوردن این نیازها از شیوههای مختلف معماری بهره گرفت. قسمتی از فضای اطراف موزه حتماً باید به پارکینگ اختصاص داده می‌شود.
مکانی که موزه در آن واقع می‌شود اهمیت فراوان دارد و باید دارای امتیازات خاص باشد. موزه باید در جایی از شهر قرار بگیرد که دسترسی به آن برای همگان آسان باشد و از تمام نقاط شهر با وسایل حمل و نقل همگانی بشود به آن دست یافت.
از آنجائیکه موزه‌ها بعنوان مراکز فرهنگی تلقی می‌شود، بهتر است که در کنار مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز فرهنگی واقع شوند.