نوامبر 28, 2020

لیست فایل های پایان نامه ها درباره جرایم

لیست فایل های تمام متن (فرمت ورد)
40y.ir
 
 
پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری
پایان نامه جرایم مربوط به کارکنان دادگستری
پایان نامه سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی
پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی
پایان نامه نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور
پایان نامه بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری
پایان نامه بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
پایان نامه بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان
پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
دانلود پایان نامه در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی
پایان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه ارشد حقوق:تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر
دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی
دانلود پایان نامه ارشد درباره:جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی
پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
پایان نامه حقوق:حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
پایان نامه ارشد درباره:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان
پایان نامه با موضوع:انواع جرایم ترک فعل
پایان نامه با موضوع:انواع جرایم ترک فعل
پایان نامه با موضوع:بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیرحاشیه نشینی بر میزان جرایم
پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم
پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی
پایان نامه ارشد حقوق درباره:تاثیر حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جوانان
پایان نامه ارشد درباره:درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی نقش ساختار های اجرایی در ارتکاب جرایم اقتصادی
پایان نامه ارشد درباره:بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه
پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست
دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه تطبیقی جرایم جنسی علیه زنان درفقه وحقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل کیفری
پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر مجازات زندان بر میزان جرایم
دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی جرایم منافی عفت مبتنی بر گوشی های هوشمند و مجازات آن در فقه و قوانین موضوعه کشور ایران
دانلود پایان نامه:جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران
دانلود پایان نامه ارشد: نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای
پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)
پایان نامه حقوق : بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی
پایان نامه ارشد حقوق : بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران
پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
پایان نامه بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال
پایان نامه علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی
پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
پایان نامه حقوق:نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
پایان نامه حقوق با موضوع:تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال
پایان نامه ارشد حقوق درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال
دانلود پایان نامه:بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان
دانلود کامل پایان نامه : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
چپایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال 94 1393
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم سازمان یافته
پایان نامه رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری
پایان نامه رشته حقوق : بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران
پایان نامه رشته حقوق : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
پایان نامه ارشد : بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی
دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
پایان نامه حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای
پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
پایان نامه حقوق : علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان
پایان نامه رشته حقوق : جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرایم در حکم محاربه در ایران
دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن
پایان نامه ارشد : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن
جرایم اینترنتی(سایبری)
پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
دانلود  این فایل ها و لیست همه پایان نامه های حقوق

نوشته ای دیگر :   دانلود آهنگ جدید