قانون مجازات اسلامی

Off By
دانلود پایان نامه

« تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، نوع و میزان مجازات تخلفات شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به ترتیب اهمیت معین نمود و تبصره 2 همین قانون، تصریح به اجرای آیین نامه تحلیل مربوط تغییر آن با تصویب شورای عالی نظام پزشکی ، نوع تخلفات شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی در ماده 2 تا 29 مشخص و معین شده و در بندهای پنجگانه ماده 29 همین آیین نامه ، مجازات خاصی برای متخلف در نظر گرفته است ، بنابراین در تعیین مجازات ،برای متخلف بر اساس ماده 29 آیین نامه مذکور ،ناظریه تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی ،علی الاصول بار اول یا دوم مطرح نیست و هیات های انتظامی می توانند پساز تطبیق تخلف یا یکی از بندهای این ماده هر یک از مجازات مذکور در آن بند را که مناسب تشخیص دهند، انتخاب و تعیین نمایند و موضوع تکرار تخلف و نوع مجازات آن فقط و تبصره بند الف ماده 29 آیین نامه آمده است ، که در آن مورد باید بر اساس تبصره ،عمل نمود . نتیجه آنکه در فرضی سوال ، که تخلف با بند (ث) ماده 29 آیین نامه انطباق دارد ،هیات انتظامی ،می تواند هر یک از مجازات های مقرر در بندهای (ج) یا (ه) یا (ز) را که تناسب با تخلف تشخیص دهد ، بدون در نظر گرفتن اینکه ، تخلف برای بار اول صورت گرفته یا دوم و یا …تعیین نماید.»
2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون
مطابق ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی « شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ،باید طبق موازین علمی و شرعی قانونی با رعایت نظامات دولتی ،صنفی و حرفه ای انجام وطیفه کرده و از هر گونه سهل انگاری در انجام وظیفه قانونی بپرهیزند»
قانون گذاری در صد و ماده مذکور به چند اصطلاح اشاره نموده است که به ترتیب به شرح آنها پرداخته مورد بررسی قرارمی گیرند :
الف) موازین علمی : مقصورد از موازین علمی ،اصول و مقرراتی است که از نظر علوم پزشکی باید نسبت به بیماران انجام شود . و. اینکه از ترک آن خودداری گردد . بنابراین تقیصر پزشک در این فرض شامل فعل و ترک فعل می باشد ، که ترتیب عنوان بی احتیاطی و بی مبالاتی را شامل می شود به عنوان مثال ،چنانچه پزشکی بخواهد اقدام به عمل جراحی نسبت به بیمار 45 ساله ای با بیهوشی عمومی بماند انجام رادیو گرافی قفسه صدری و نواری قلب ضروری است . لذا چنانچه پزشک مذکور بدون توجه به این امر اقدام به عمل جراحی نماید در حین عمل آسیبی به بیمار وارد شود یا اینکه فوت کند به لحاظ عدم رعایت موازین علمی قابل تعقیب است .
ب) موازین شرعی : مقصود از موازین شرعی با حالاتی است که نه تنها از نظر قانون مجاز نسیتند بلکه از نظر شرعی نیز حرام محسوب می گردند. همانند اینکه پزشکی با بیمار خود رابطه نا مشروع برقرار سازد یا اینکه اقدام به سقط جنین غیر قانونی نماید.
ج) موازین قانونی : مقصود از موازین قانونی با مقرراتی است که نسبت به اعمال پزشکان ، علی الاصول ، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است . همانند مقررات قانون مجازات اسلامی در باب افشاء اسرار بیماران و صدور گواهی خلاف واقع.
د) نظامات دولتی : مقصود از نظامات دولتی با مجموعه بخش نامه ها و مقررات وزارتی ، تصویب نامه ها و آیین نامه هایی است . که از طرف مجموعه عمال دولتی صادر می گردد.1
به عنوان مثال ، قوانین و مقررات مربوط به مطب و موسسات پزشکی ، همانند مجوز تاسیس ، فضای فیزیکی ، تجهیزات و همچنین آیین نامه مبوطز به فرم نسخه ، تابلو و تبلیغات را می توان ذکر نمود
3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری
مطابق ماده 4آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی « شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ،حق اغشای اسرار و نوع بیماری بیمار2مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند».
رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و در مقابل ، افشاء اسرار دیگران به هر طریقی با خواه دادن گزارش به یکماه جمع علمی یا گزارش بسرواسیون و شرح حال) و یا غیره باشد ، امری قبیح و ناپسند است . در علم پزشکی نیز اعتماد بیمار به پزشک خود در درمان او موثر خواهد بود ، زیرا چنانچه بیمار ،نوع بیماری خود را از پزشک معالج مختصص نگه دارد ، درمان او به سادگی میسر نمی باشد .
بنابراین ، وظیفه اخلاقی پزشک است که نمای اطلاعاتی را که بیمار برای بیان خود اظهار دارد یا پزشک در هنگام معاینه ی بیمار ، اطلاعاتی به دست می اورد ، در حفظ آنها کوشا بوده و هیچگاه اقدام به افشائ اسرار بیمار نزد کسی ننماید . در دین مقدس اسلام نیز اهمیت راز داری اشاره شده و در روایتی حضرت علی (ع) می فرمایند . « هر کس بیماریش را از پزشک مخفی نماید ،به بدن خود خیانت کرده است » و نیز فرموده اند ؛ هر کس بیماریش را پنهان کند ، پزشک از شفایش عاجز خواهد ماند .» 1
همچنین دو نمونه بخشنامه و جلسه سازمان و نظام پزشکی به شرح زیر بیان می شود :
سازمان نظام پزشکی با صدور بخشنامه شماره 9550 مورخ 11/10/1350 به کلیه سازمانهای درمانی پزشکی اعلام می نماید:
« در صفحه مربوط به حودث و سوانح روزنمه گاهی گزارش هایی درج می شود ، مبنی براینکه مصدومی یا مسومی و یا بیماری در وضع غیر عادی به درمانگاه یا بیمارستان خاص مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته است . این گزارش اغلب شامل شرح حال بیمار و علت مراجعه نظایر آن می باشد . از نظام پزشکی انتشار چنین اخباری تبلیغ مذموم و نوعی افشای اسراربیماران است که جرم و قابل تعقیب تلقی می شود .
نام بیماران و شرح بیماری و درمان نها و نام پزشک معالج ، به هیچ وجه نباید فاشی شود یا در اختیار کسی قرار گیرد، مگر به مقامات قضایی، آن هم در موارد ضرروی لازم و به صورت محرمانه انجام گردد.»1
بنابراین افشاء نمودن سر بیمار نزد هر کس و به هر نحوه تخلف انتظامی محسوب می گردد» مگر اینکه چنین افشای سری به موجب قانون باشد .
4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان
مطابق ماده 5 آیین نامه نتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی « شاغلین حرف پزشکی موضوع ماده یک این قانون ، مخلف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی ، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک زمان مناسب میسر باشد .
بنابراین ؛ پزشکان باید در ساعات اشتغال و شیفت های کاری خود اقدام به پذیرش آن تعداد از بیماران ، نمایند که توانایی معاینه و درمان آنان را داشته باشند و بتوانند به همه بیماران ، حد مناسب خدمات تشخیص و درمانی را رایه نمایند و تقصیری در این زمینه رخ ندهد . بدیهی است که ، جهت هر یک از رشته ها و گرایش ها پزشکی ، بر اساس خصوصیات آن رشته و مدت زمان مناسبی که باید برای هر بیمار صرف گردد. میزان و تعداد پذیرش بیماران متفاوت خواهد بود . به عنوان مصال ، چنانچه دندانپزشکی که در ساعات کاری خود به 50 نفر جهت انجام امور دندانپزشکی همانند کشیدن دندان وقت بدهد ،مسلم است که چنین امری تخلف انتظامی مصوب می گردد . زیرا هیچ دندانپزشکی نمی تواند با دقت تمام و با صبر و حوصله نسبت به درمان چنین بیمارانی اقدام نماید .
نکته قابل توجه اینکه ،تشخیص میزان تعداد پذیرش بیماران در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است که معمولا بر اساس نوع رشته و گرایش های پزشکی متفاوت می باشد .
5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
در ماده 6 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی مقرر شده است « انجام امور خلاف شئون پزشکی که مصادیق آن توسط سازمان نظام پزشکی اعلام خواهد گردید توسط شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ممنوع ست و باید از ارتکاب کارهایی کهخ موجب هنگ حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند .»