ژانویه 18, 2021

دانلود پایان نامه – عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری

مفهوم تبلیغات

تبلیغات یک روش بازاریابی است که اطلاعاتی درباره محصول، خدمت و کسب و کار فراهم می کند.هدف تبلیغات می تواند عمدتاً اینگونه خلاصه شود:  ساختن یک تصویر محصول و تحریک خرید مستقیم.در نتیجه گذشت زمان و تکامل تکنولوژی ، انواع جدید رسانه های تبلیغاتی معرفی شدند. بیلبردها،روزنامه ها و مجله ها ، اولین نسل رسانه های تبلیغاتی هستند.رادیو و تلویزیون به عنوان نسل بعدی مطرح شد و هم اکنون رایج ترین روش تبلیغات است.اخیراً اینترنت و شبکه های سیار به عنوان یک نوع جدید از رسانه تبلیغاتی ظهور یافته اند.این دو رسانه به سرعت در حال رشدند.گرچه هزینه به ازای هر بار دیده شدن و اثربخشی شان هنوز مورد سوال است.بنابراین، برای آژانس های تبلیغاتی ، یافتن یک استراتژی مناسب برای رسانه های تبلیغاتی جدید، موضوع مهمی شده است.مقایسه و تقابل ویژگیهای هر رسانه تبلیغاتی ، می تواند به درک مشخصه های عمومی تبلیغات کمک کند.ویژگیهای رسانه های تبلیغاتی در جدول شماره 2-1 مقایسه شده است.(T. Park et al. 2008, p 356)

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2-1: مقایسه تبلیغات رسانه ها  

  مجله/روزنامه تلویزیون اینترنت موبایل
شیوه نمایش رنگی/سیاه

سفید، ثابت

رنگی و زنده رنگی رنگی
سبک دیداری/ لمسی شنیداری/دیداری شنیداری/ دیداری شنیداری/ دیداری/ لمسی
نوع ارائه کششی تهاجمی کششی(بنر) تهاجمی(پیامک و خدمت چند رسانه ای)، کششی (بنر)
درگیری مخاطب زیاد کم نسبتا زیاد زیاد
محیط اغلب متمرکز متغیر متمرکز معمولا مخل تمرکز
اطلاعات جزئی محدود جزئی بسیار محدود
هدف گیری متوسط سخت آسان آسان
نوع تبلیغات در معرض قرار گرفتن در معرض قرارگرفتن تعاملی/ در معرض قرار گرفتن تعاملی/ در معرض قرار گرفتن

 

2-2-3. رسانه های سنتی تبلیغات

روزنامه ها و مجلات یک شکل سنتی و اولیه از رسانه های تبلیغاتی هستند که یک تاریخ طولانی دارند.اگر بخواهیم به طور گسترده صحبت کنیم، تبلیغات در روزنامه ها یا مجلات از نوع کششی هستند زیرا پیام توسط اراده آزادانه مخاطب منتقل می شود.این سطح درگیری بالای مخاطب را ایجاد می کند Park, shenoy ) and Salvendy, 2008).

از طرف دیگر، تلویزیون و رادیو ، رسانه های تبلیغاتی از نوع تهاجمی هستند .مخاطب روبروی یک تلویزیون نشسته و آنچه را که بر صفحه ظاهر می شود را می بیند .روشی که بوسیله آن اطلاعات منتقل می شود، توسط آژانس تبلیغاتی کنترل می شود،ولی سطح درگیری، در مقایسه با تبلیغات از طریق روزنامه ها و مجلات نسبتاً پایین است Krugman 1966 -1967)). مهمترین محدودیت تبلیغات چاپی ، اندازه تبلیغات است زیرا سایز کلی رسانه محدود است.مطالعات متعددی در مورد طراحی تبلیغات برای مجلات و روزنامه ها صورت گرفته است ، مانند نقش تصاویر و توصیفات و اثر اندازه و شکل.در تناقض با تبلیغات چاپی ، زمان مهمترین محدودیت در تبلیغات تلویزیونی است.یکی از روندهای تبلیغاتی اولیه در تبلیغات تلویزیونی ، مربوط به طول تبلیغات، تکرار و اثرات عامل حواسپرتی می باشد ) Park T. et al, 2008).

 

 

 

 

2-1-4. رسانه های تبلیغاتی جدید

تبلیغات آنلاین، که تبلیغات  از طریق خطوط ارتباطات از راه دور ، معمولاً از طریق اینترنت،است ، یک اتصال دوسویه و فردی با مخاطب را فراهم می کند.این شامل تبلیغات وبی، پخش در رسانه های دیجیتال،تلویزیون های تعاملی و تبلیغات از طریق وسایل سیار می باشد.تبلیغات آنلاین سه ویژگی دارد: سهولت در هدف گیری، محتوای شخصی، و تعاملی بودن.یکی از ویژگی های مهم تبلیغات آنلاین ، ارتباط تعاملی است.در مقایسه با تبلیغات تلویزیونی سنتی، تبلیغات آنلاین به طور تعاملی کار می کند، که اثر بخش تر از تبلیغات یک سویه یافته شده است از آنجاییکه تعاملی بودن ، ادراک پیامی که تبلیغات سعی در انتقال آن دارد را بهبود می بخشد

Risden et al. 1998,Macias 2003)). به کمک ارتباط فردی و تعاملی، یک آژانس تبلیغاتی می تواند براحتی محتوای تبلیغات را شخصی سازی کند.علاوه بر محتوای شخصی شده، ارتباطات فردی کمک می کند تا مخاطبانی که محتمل تر است که به محصول یا خدمتی که تبلیغ کننده می خواهد ارائه دهد ، علاقه مند باشد را مورد هدف قرار داد.این ویژگی ها در محیط سیار بیشتر قابل توجه هستند زیرا محیط های بسیار شخصی شده دارند.در محیط سیار ، هر کس یک شماره شناسایی فردی دارد و وسایل سیار معمولاً در تمام طول روز با مخاطب هستند.بیش از این، تبلیغ کنندگان می توانند هم مکان و هم زمان را به طور همزمان مشخص کنند در جهت افزایش صحت هدف گزاری زیرا مکان مخاطب را می توان شناسایی کرد (Barnes 2002,Yuan and Tsao 2003,Tȁhtinen 2005 Park T. et al, 2008  (.

عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی

دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه موردی : شهر همدان )