نوامبر 25, 2020

مقاله – عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

Keller, K. L. (2008), “Strategic Brand Management-Building, Measurig, and Managing Brand Equity (3rd ed.,) ”, United States: PEARSON – Prentice Hall.

 1. Kim, Hong-Bumm; Kim, Woo Gon, And An, Jeong A.(2003), “The Effect of Consumer-Based Brand Equity on Firms’ Financial Performance”, Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 335-351.
 2. Krishnan, H. S. (1996). Characteristics of memory associations: A consumer-based brand equity perspective. International Journal of research in Marketing,13(4), 389-405.
 3. Kladou, S., & Kehagias, J. (2014). Assessing destination brand equity: An integrated approach. Journal of Destination Marketing & Management, 3(1), 2-10.
 4. Liao, S., & Cheng, C.C.J. (2014). Brand equity and the exacerbating factors of product innovationfailure evaluations: A communication effect perspective. Journal of Business Research, 67(1),2919-2925.
 5. -Loay Salhieh, Jamal Abu-Doleh, Nada Hijazi, (2011) “The assessment of e-banking readiness in Jordan”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 4 Iss: 4, pp.325 – ۳۴۲
 6. Orth U.R. & Green M.T. (2010). Consumer loyalty to family versus nonfamilybusiness: The role of store image, trust and satisfaction, Journalof Retailling and Consumer Service, 16(4), 248-259.
 7. Olsen, B. (1993), “Brand loyalty and lineage: exploring new dimensions for research”, in Rothschild, M. and McAlister,L. (Eds), Advances in Consumer Research, Vol. 20, Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 575-9.
 8. Rumman As’ad, H. Alhadid Anas Y.(2014), The Impact of Social Media Marketing on Brand Equity: An Empirical Study on Mobile Service Providers in Jordan, Rev. Integr. Bus. Econ. Res. Vol 3(1) pp.315-326.
 9. Rezvani,M..,Khodadad hosseini.h., Samadzadeh,M.M.,(2012)“Investigating the Role of Word of Mouth on Consumer Based Brand Equity Creation in Iran’s Cell-Phone Market”, Journal of Knowledge Management,vol.8,pp. 1-15.
 10. Reynolds, T., & Phillips, C., (2009). “In Search of True Brand Equity Metrics: All Market Share Ain’t Created Equa”. Paper in review, Journal of Advertising Research.
 11. Samiei N. & Jalilvand m. (2012). The Effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran. Journal of Marketing Intelligence& Planning, 30(4), 5–۵٫
 12. van Doorn, J., & Leeflang, P. S. (2014). Does the importance of value, brand and relationship equityfor customer loyalty differ between Eastern and Western cultures?. International BusinessReview۲۳(۱), ۲۸۴-۲۹۲٫
نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر ...

E:tarahitarhtazhib312.jpg

E:tarahitarhtazhib312.jpgضمائم

الف- پرسشنامه
به نام خدا
با سلام
و با تشکر، به خاطر وقت گران مایه ای که در اختیار بنده قرار داده اید.
پرسشنامه ای که پیش روی شماست در راستای انجام پژوهشی با نام ” بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده در بازار خدمات: مطالعه موردی مصرف کنندگان اینترنت پرسرعت(ADSL) شرکت مخابرات استان گلستان” طراحی شده است. مسلم است که پیشرفت در این پژوهش جز با مساعدت شما محقق نخواهد شد و پژوهشگر برای پیشبرد اهداف تحقیق نیازمند همکاری صمیمانه و صبورانه شما می باشد.
با سپاس فراوان
اسماعیل هدایتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی رشت
* توجه *
– برند (مارک) مورد نظر خود را در نظر گرفته و با توجه به آن به سوالات زیر پاسخ دهید
– لطفا در هر پرسش فقط یک گزینه را که به دیدگاه شما نزدیک تر است علامت بزنید.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مشخصات عمومی
سن : ……………………………………
جنسیت : زن مرد وضعیت تأهل: مجرد متأهل
میزان تحصیلات : زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
شغل: کارمند خانه دار بیکار آزاد کارگر دانشجو دانش آموز سایر مشاغل