ژانویه 27, 2021

پایان نامه ارشد: عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان – فروش پایان نامه

قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در انواع بسیار متنوعی منعقد می گردند. در اینجا به صورت خلاصه سه نوع از مهمترین اقسام این قراردادها معرفی می گردد:
2161 قراردادهای طراحی مهندسی (E)

حرف E مخفف کلمه طراحی مهندسی 1است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی پروژه اعم از طراحی پایه وطراحی تفصیلی پروژه را انجام دهد. پیمانکاران بزرگ، این بخش از پروژه را به پیمانکاران فرعی و شرکتهای مشاورهای   برون-سپاری می کنند.
2162 قراردادهای تامین تجهیزات (P)

مخفف کلمه تجهیزات2 است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه مطالعات لازم برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تأیید آنها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خرید تجهیزات نماید. این امر مستلزم تشریفاتی چون گشایش اعتبار اسنادی، تهیه ضمانتنامه بانکی، بازرسی کالا در کارخانه، حمل، بیمه و …        می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Engineering

Procurement-2

2163 قراردادهای طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت و نصب (EPC )

مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تامین کالا و ساخت و اجرا می باشد. در سالهای اخیر اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیمان های EPC را پیمانهایی میداند که طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به صورت تک عاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیشتر، ارتباطات نزدیکتر، هم سویی بیشتر دست اندر کاران اجرای پروژه و افزایش باز خوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذ بازی منجر می شود. هچنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات لازم در مواقع ضروری را در بر دارد.

شرکتی که مسوولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر عهده می گیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه می گردد. اصلی ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا می باشد. این بخشها شامل اجرای:

  1. 1.طراحی مهندسی (E)
    2.تامین تجهیزات پروژه (p)
    3.   ساخت،نصب و راه اندازی (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 بخش دوم : دعاوی

ادعا در فرهنگ لغت اکسفورد به معنی ” مطالبه چیزی به عنوان طلب و حق ” است. فرهنگ حقوقی کانادا، ادعا را ” مطالبه حق برای کسب مال، جبران خسارت و مبرا شدن از قصور ” تعریف کرده است. (عربشاهی،1389،ص31)

در دانشنامه آزاد ویکیپدیا ادعا، ” یک اقدام حقوقی برای کسب پول، مال و یا اجرای حق در برابر گروه دیگر” تعریف شده است .

به بیان ساده تر ادعا، مطالبه جبران خسارت تحمیل شده به یک گروه است.

در صنعت ساخت، واژه ادعا عمدتا” به منظور توصیف درخواست پیمانکار برای پرداختی که خارج از ماده عادی پرداخت در قرارداد باشد، بکار می رود. به معنای عام، ادعا تقاضای پرداخت اضافی برای مساعدت به پیمانکار است. هر چند که این معنی، مطابق با لغت نامه های مذکور نیست. لغتنامه هایی که در آنها ادعا، اظهار یک حق و درخواست پرداخت اضافی به خاطر تغییر دستور کار، بر اساس شرایط قرارداد، بیان شده است. (عربشاهی،1389،ص31)

این واژه همچنین برای توصیف مطالبه پیمانکار به منظور تمدید زمان مطابق با قرارداد ساخت، بکار می رود.

ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد:
«درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، در باره جبران مالی، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است» .

(مدیریت  ادعا، 2003)
دعاوی بخش جدایی ناپذیری از قرادادهای مدرن هستند که امروزه رخداد آن در پروژه های صنعتی امری معمول تلقی می شود. این مفهوم در قراردادهای مفهوم جدیدی نیست اما نقطه تاریک آن، شیوه مدیران در ارزیابی و سنجش اثر بخشی فرایند ادعا و چگونگی پاسخگویی به آن می باشد. بر پایه چنین نگاهی، مطالعات و تحقیقات گسترده ای بر روی جنبه های مختلف آن انجام شده است. (باری،2000)

بکار گیری کلمه “ادعا” نوعی واکنش احساسی را به دنبال دارد که در بیشتر مواقع با مفاهیم اتهام و تلافی همراه است. این مفهوم همچنین با نتایجی از قبیل در هم شکستن روابط، تضاد دیدگاهها و نیازها به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه است که مجموع این موارد به بروز تأخیر در انجام کار و پرداخت هزینه های گزاف می انجامد. (برادلی و لانگفورد2 ، 1987)

 

221 دعاوی موجه و غیر موجه

ادعا غالبا” واژه ناخوشایندی برای کارفرمایان در صنعت ساخت به نظر میرسد. البته درک علت آن ساده است. زیرا غالبا” در نتیجه ی افزایش بودجه اولیه ایجاد میگردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غیر موجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرار داد و قانون عرفی یا مدنی بیان     می شود.

ادعای غیر موجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمیواند معیارهای یک ادعای معتبر را در  قوانین عرفی برآورده کند.

بیشتر فرم های قراردادی صریحا” پیمانکار را برای دریافت جبران ضرر و زیان به دلیل قصور در موضوعات مصرح در قرار داد که در کنترل مستقیم کارفرما است یا مسئولیتش با وی است محق می دانند. از این رو مشکلی با دعاوی موجه ندارند.

از سوی دیگر غیر موجه یا آن دسته از دعاوی که در طول پروژه یا حتی در طی مناقصه به وجود آمده است ممکن است باعث مشکلات بزرگی در صنعت ساخت شوند و در طرف مقابل این تصور پدید می آید که پیمانکار بدین وسیله قصد ناسازگاری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

222 انواع دعاوی

چهار نوع ادعا ممکن است از سوی پیمانکار مطرح گردد.

1- دعاوی قراردادی

2-دعاوی ضمن قرار داد

3-دعاوی ارزش گذاری

4-دعاوی مساعدتی

این نکته دارای اهمیت است که کارفرما ممکن است برای جبران خسارت تاخیر، یا پس از رسیدگی به صورت حسابهای قطعی، به منظور تصفیه حساب با پیمانکار بدهکار، علیه پیمانکار ادعا نماید. (محمد کریمی،1389،ص33)

 

2221 دعاوی قراردادی

دعاوی قراردادی دعاوی هستند که از ماده های صریح قرارداد نظیر مفاد مربوط به خسارت یا مخارج مستقیم تحت مادهه های معین فرم های استاندارد حادث می شود. این نوع ادعا از ساختار قرارداد برای پیش بردن دعوی و کسب نتیجه بهره می برد.

(محمد کریمی،1389،ص33)

 

2222 دعاوی ضمن قرارداد

دعاوی ضمن قرارداد گاهی به اشتباه دعاوی خارج از قرارداد یا دعاوی فرا قراردادی نامیده       می شوند.

در حالیکه آنها قوانین بالا دستی قرارداد هستند. دعاوی ضمن قرارداد ادعاهای خسارت به موجب تخطی از قرارداد عرفی یا مدنی و یا تخطی از برخی دیگر جنبه های قانون مانند خطای مدنی یا نقض حقوق انحصاری ثبت شده که قانونا”لازم الاجرا هستند می باشند .

(محمد کریمی،1389،ص33)

 

2223 دعاوی ارزش گذاری جدید

در جایی به کار میروند که قیمت توافقی برای کار انجام شده مشخص نیست و به چهار صورت به وقوع می پیوندد:

1- جایی که کارها مطابق قرارداد انجام میشود اما هیچ توافقی برای قیمت صورت نگرفته است .

2-جایی که کارها تحت قراردادی که به نظر معتبر می رسد انجام میشود ولی در حقیقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است .

3-جایی که توافق بر روی پرداخت مبلغ نامعین ولی معقولی وجود داشته باشد .

4-جایی که کارها در پاسخ به درخواست یکی از عوامل پروژه است اما بدون انعقاد قرارداد انجام  می شود  که عموما” از آن به دعاوی شبه قرار دادی یاد می شود. (محمد کریمی،1389،ص34)

 

2224 دعاوی مساعدتی

دعاوی هستند که در آنها کارفرما تحت هیچ گونه الزام حقوقی در پذیرش آن قرار ندارد. دعاوی مساعدتی غالبا” از سوی پیمانکاران مطرح می شود اما به ندرت پذیرفته می شود مگر آنکه منافع کارفرما در آن به نحوی وجود داشته باشد. به عنوان مثال جایی که استخدام پیمانکار جدید به منظور تکمیل کارهای باقیمانده هزینه های بیشتری را نسبت به پذیرش  دعاوی مساعدتی به کارفرما تحمیل مینماید. بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی پیمانکار اول، به پرداخت دعاوی مساعدتی مبادرت ورزد. (محمد کریمی،1389،ص35)

 

 

 

 

 

 

 

223 ادعاهای متداول در قراردادها

ادعاهای متعارفی که در قراردادها ی پیمانکاری طرح می شود، عمدتا” در یکی از محورهای محدوده ای، زمانی، هزینه ای وکیفی خواهد بود. که برای درک بهتر هر یک، نمونه ها و مثالهایی از هریک از این محور ها در زیر آمده است.(ربیعی، 1381)

 

2231 ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار

ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کاری، دعاوی هستند که در آنها کارفرما یا پیمانکار به دلیل اختلاف نظر در خصوص محدوده و شرایط واقعی پروژه و اختلاف آن با محدوده مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد، ادعای افزایش یا کاهش محدوده و دستور کار پروژه را می نمایند که این افزایش و یا کاهش محدوده کار قهرا” به افزایش و یا کاهش زمان و هزینه پروژه می انجامد.

به عنوان مثال ، ادعا درباره تغییر در شاریط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول برخی پروژه هاست که ادعای این تغییرات ممکن است پی از زمان آزمایش خاک و حفر گمانه، خاکبرداری، تسطیح و یا احداث ساختمان و تاسیسات به وجود آید.

این در حالی است که شرایط کارگاهی به هنگام انعقاد قرارداد به گونه ای دیگر توسط کارفرما توصیف و تبیین شده و چه بسا این مغایرت در محدوده کار و تغییر شرایط در کارگاه، موجب افزایش در هزینه اجرا، بروز تأخیر غیر قابل پیش بینی، لزوم به کارگیری شیوه های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در راه اندازی عادی پروژه توسط پیمانکار شود.

از دیگر موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه ها، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلیلی های مختلف است. از جمله این تغییرات در محدوده پروژه که در حین اجرای قرارداد، احتمالا” موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد، موارد زیر هستند:

تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه ها، ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما، هر یک از موارد پیش گفته ممکن است موجب تغییر شرح کار قرارداد اولیه و طرح ادعا از طرف پیمانکار شود. (ربیعی، 1381)

2232 ادعاهای زمانی

ادعاهای زمانی ادعاهایی هستند که طی آن کارفرما یا پیمانکار بسته به شرایطی که با آن مواجه شده است، تقاضای تجدید نظر در مدت زمان قرارداد را داشته و اصطلاحا” خواستار توسعه زمان قرارداد می شود. این نوع ادعاها می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما، پیمانکار و مشاور صورت گیرد.

به عنوان مثال، پیمانکار تعهدات خود را در زمان مقرر به انجام نرسانده و به این ترتیب موجب تأخیر در انجام پروژه شده است ویا کارفرما در زمان مقرر به درخواستهای پیمانکار پاسخ نداده و موجب افزایش زمان قرارداد و هزینه های پیمانکار شده است.

تأخیرات کارفرما در تخصیص منابع، ارائه مدارک، صدور تأییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند سازی، در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد به اضافه شدن در قرارداد و یا شیوه های دیگر جبران زمانی و غیر زمانی پروژه می شود.

این تأخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکار و باعث محکومیت کارفرما می شود، ممکن است به شرح زیر باشد:

تأخیر در تحویل ارگاه یا محل اجرا به پیمانکار توسط کارفرما، تعلیق کار، تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تأخیر در پرداخت پیش پرداخت، تأخیر بدون جبران مالی ( فقط مدت قرارداد تمدید می شود)، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در ترخیص کالا و تجیزات گمرک، ناکارایی و احتلال در کار، تأخیر در پرداختهای صورت وضعیتها، تأخیر در صدور تاییدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی. (ربیعی، 1381)

 

 

 

2233 ادعای هزینه ای

ادعاهی هزینه ای ادعاهایی هستند که در آن کارفرما یا پیمانکار به دلیل نقض عملکرد طرف مقابل و یا به شکل قهری و به دلیل تغییر شرایط محیط متضرر شده و تقاضای جبران خسارت می کند. به عنوان مثال، پیمانکار مدعی می شود که به دلیل تحریمهای خارجی، قادر نبوده است بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه را به قیمت پیش بینی شده تهیه کند و لذا خواستار افزایش رقم می شود و یا کارفرما مدعی می شود که به دلیلی موجود نبودن نوع خاصی ازکالا یا تجهیزات در بازار، پیمانکار از کالا و تجهیزات ارزان تری استفاده کرده است که باید مابه تفاوت آن در هزینه های پروژه محاسبه شود.

به عنوان مثالی دیگر ، در سالهای اخیر قیمت بعض مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است (به طور مثال : قیمت مس، آهن آلات، سیمان). در اغلب پروژه ها، بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یا تغییر تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی که قابل پیش بینی نباشد، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکار میشود.(ربیعی ،1381)

2234 ادعاهای کیفی

ادعاهی کیفی دعاوی هستند که در آن یکی از طرفین نسبت به کیفیت عملکرد طرف مقابل معترض می شود. به عنوان مثال، کارفرما مدعی می شود که پیمانکار، کار را با کیفیت مندرج در قرارداد به انجام نرسانده است و یا پیمانکار مدعی می شود که امکانات و تجهیزات که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، کیفیت و کارایی مورد توافق در قرارداد را ندارد.

هر چند محور های بالا، قابل تبدیل به یکدیگر بوده و در بیشتر موارد به افزایش و یا کاهشی در رقم قرارداد منتج خواهند شد، لیکن تفکیک آنها از یکدیگر می تواند زمینه های متداول طرح دعاوی را مشخص کرده و امکان تدوین راهکارهایی را برای مدیریت آنها در قرارداد فراهم آورد. (ربیعی ،1381)

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان