نوامبر 24, 2020

طبقه بندی موجودی

1- موجودهایی که دارای صفات و وجوه مشترک هستند یا کاربرد مشترک دارند در یک گروه طبقه‌بندی گردند
2- احتیاجات مختلف یک مؤسسه به همراه شرایط و نیازهای همان مؤسسه مدنظر قرارگیرند.
3- انعطاف‌پذیری و سادگی طبقه‌بندی کالا و قابل فهم بودن آن برای کلیه کارکنان موسسه در نظر گرفته شود.
4- نظام جامع و مدونی می‌بایست طراحی، پیاده و به موقع اجرا گذاشته شود که کلیه موجودی‌های فعلی و آتی انبار را در برگرفته و پوشش دهد.
5- گروه‌ها با دسته‌های مختلف کالا بر اساس واحدهای شمارش رایج مشخص و هر نوع کالایی با یک شماره نشان داده شود.
6- موجودی‌ها باید به نحوی طبقه‌بندی گردند که بتوان شماره کالاها را به همراه شماره گروه که تعداد ارقام یکسان برای کلیه آنها در نظر گرفته می‌شود، مشخص گردد.
7- روش طبقه‌بندی می‌بایست طوری انتخاب و تنظیم شود که در زمان اضافه کردن اقلام جدید طبقات گروه‌های کالا تغییر نکند و قابل جذب در سیستم مزبور باشد.
8- طبقه‌بندی موجودی‌های بایست به نحوی انجام شود که در صورت استفاده از برنامه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای، قابلیت انطباق با آن را داشته باشد.
9- طبقه‌بندی موجودی‌ها می‌بایست به نحوی انجام شود تا بتوان از اعداد چندرقمی و با استفاده از اعداد اعشاری (در صورت لزوم) برای نشان دادن هر گروه که نماینده وجوه و صفات و کاربرد مشترک کالاهاست، استفاده کرد.
2-2-7 روش‌های مختلف طبقه بندی موجودی‌های کالا
روش استاندارد
در روش طبقه‌بندی موجودی‌های کالا بطور استاندارد، سعی برآن شده است که روش جامع و فراگیری برای کلیه اقلام در نظر گرفته شود تا از آن بتوان در کلیه مؤسسات و سازمان‌های تولیدی و تجاری در یک کشور و یا حتی در سطح بین‌المللی استفاده کرد یکی از روش‌های استاندارد و فراگیر طبقه‌بندی کالا، روش طبقه‌بندی تعرفه گمرکی کالاهاست که کشورهای مختلف جهان تلاش کرده‌اند از آن در طبقه‌بندی انواع کالا و اجناس وارده و صادره خود استفاده کنند. ولی چون روش تعرفه گمرکی عمدتاً به منظور بازرسی واردات و صادرات کالا طراحی، پیاده و به موقع اجرا گذاشته شده است در مسائل انبارداری واحدهای تولیدی و تجاری استفاده کرد. یکی دیگر از روش‌های استاندارد و فراگیر که در طبقه‌بندی موجودی‌های کالا مورد استفاده قرار گرفته است، طبقه‌بندی کالا در شرکت‌های نفتی جهان است که براساس روش طبقه‌بندی کالا در کمپانی نفتی شل عمل می‌شود بطوری که کلیه شرکت‌هایی که با حفاری، استخراج، تصفیه و پالایش در صنایع نفت سر و کار دارند، از آن استفاده می‌کنند.
روش عادی
در این سیستم طبقه‌بندی موجودی‌های کالا به صورت عادی یا معمولی روش‌های مختلفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
طبقه ‌بندی کالا بر اساس مراحل انجام کار:
در این نوع طبقه‌بندی موجودی‌های کالا طبق مراحل انجام کار و جریان عملیات تولید کالاها طبقه‌بندی می‌شوند.
طبقه ‌بندی کالا بر مبنای طرح و پروژه:
در این نوع طبقه بندی موجودی‌های کالا بر مبنای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف یک سازمان که در دست اجرا دارند، طبقه‌بندی می‌گردند.
طبقه ‌بندی کالا بر اساس مشخصات و ماهیت:
در این نوع طبقه ‌بندی ماهیت و مشخصات انواع کالاها اساس و مبنای طبقه‌بندی کالاها قرار می‌گیرد که در ابتدا نوع اصلی کالا و سپس زیرمجموعه و گروههای فرعی و مشخصه‌های کالا تعیین می‌شود.
2-2-8 روش‌های شماره‌گذاری موجودیها
معمولاً برای هر یک از اقلام موجود در انبار یک شماره رمز (کد) یا علامت اختصاری در نظر گرفته می‌شود تا به جای استفاده از نام و مشخصات فنی کالا، برای شناسایی و ردیابی کالا از شماره یا کد استفاده گردد. تعیین شماره یا کد برای هر کالا ضمن این که در تسریع امور مربوط به انبارداری کمک فراوانی می‌کند، در کنترل موجودیهای کالا در انبار و حسابدهی امور مالی نقش موثر و بسزایی دارد. چون شماره‌گذاری نخستین قدم در راه برقراری نظم معنادار در سیستم‌های اطلاعاتی به شمار می‌رود. لذا هر گونه اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی باید با شماره‌، شناخت، ضبط و ذخیره و بازیابی همراه باشد.
کدگذاری کالا یعنی شماره‌بندی منطقی و منظم کالاها بر حسب طبقات و گروههای هم خانواده که کلیه اشخاص قادر باشند با زبانی مشترک نسبت به شناسایی کالا اقدام کنند.
هدف اساسی در شماره‌گذاری کالا، ابتدا شناخت و کنترل اجناس و کالاهای مشابه، سپس تفکیک آنها از یکدیگر می‌باشد که در حسابداری انبارها از آن استفاده می‌کنند و در نهایت آماده‌سازی و نگهداری کلیه اقلام موجود در انبار به منظور استفاده آتی در برنامه‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای است. در شماره گذاری کالاها ممکن است از اعداد، حروف الفبا، علاماتی از قبیل ستاره، اعشار، علامت ضربدر، حروف لاتین و علامت‌های قراردادی دیگر و یا از مشخصاتی مانند رنگ، حجم، وزن، طول، ارتفاع و یا ترکیبی از عوامل فوق استفاده کرد. روش‌های شماره‌گذاری کالا متفاوت می‌باشد و بستگی به نیاز هر مؤسسه، نوع صنعت، شرایط موجود، ویژگی‌‌های مؤسسه، ماهیت کالا، حجم سرمایه‌گذاری در موجودی‌های کالا، مقادیر، اندازه و اهمیت انبار در هر سازمانی دارد.

نوشته ای دیگر :   آموزش مهارت های اجتماعی