نوامبر 24, 2020

طبقه‌بندی کالا

لاستیک13×560 12-501
لاستیک 13×600 13-501
لاستیک وسایل نقلیه سنگین 2-501
لاستیک12×16×825 21-501
لاستیک10×20×900 22-501
لاستیک 14×20×100 23-501
7- روش شماره‌گذاری طبقات کالا با استفاده از اعداد
یکی از روشهای متداول که در بیشتر سازمان‌ها مشاهده می‌شود استفاده از اعداد برای تعیین طبقات گروه‌های فرعی و اصلی اقلام کالاها در انبار می‌باشد. در این روش، شماره طبقه‌بندی کالا می‌تواند از شماره مخصوص یک یا دو رقمی و یا بیشتر تشکیل شود. هر طبقه از کالا از گروهای اصلی متعددی بوجودآمده است که می‌تواند شماره مخصوص یک یا دو رقمی و یا بیشتر به هر گروه اصلی را به خود اختصاص دهد. پس از آن هر گروه اصلی به گروه‌های فرعی مختلفی تقسیم می‌گردد که برای هر یک از گروه‌های فرعی شماره مخصوص یک یا دو رقمی در نظر گرفته می‌شود. پس از شماره‌گذاری کالا به روش فوق، می‌توان پس از گذاشتن یک علامت قراردادی مثل علامت ممیز یا اعشار و یا یک خط تیره شماره مشخصه کالا را بطور مثال از نظر رنگ و یا ترکیب رنگ‌ها و یا طرح و مدل و یا نوع مشخصه دیگر برای کالا تعیین کرد که معمولاً از شماره مخصوص یک یا دو رقمی استفاده می‌شود. بنابراین روش شماره‌گذاری طبقات کالا به روش اعداد را می‌توان بطور اختصار با توجه به روش طبقه‌بندی کالا بر اساس مشخصات و ماهیت به شکل زیر نمایش داد.(علیمی،1380: 99-23)
(جدول 2-5) روش شماره گذاری با استفاده از اعداد
** / ** ** **
شماره مشخصه کالا / شماره گروه فرعی شماره گروه اصلی شماره طبقه کالا
2-3 بخش سوم : کنترل موجودی
2-3-1 مقدمه
از مسئولیت‌های مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل موجودیهاست. فعالیت‌های متمرکز شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات است سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیاست‌های رایج و نحوه اعمال فعالیت‌های برنامه‌ریزی و کنترل موجودیها را مورد توجه قرار داده و بنابر مصالح خود به نوعی سیاست و خط مشی برای اداره این فعالیت گرایش دارند. در این میان وظیفه مسئولین و دست‌اندرکاران بخش کنترل تولید ، موجودیها ، مهندسی صنایع ، مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روش‌ها و سیاست‌هایی را اتخاذ نموده و به اجرا درآوردند که در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد.
با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در مواردی تا 25 درصد کل سرمایه کارخانه را در برمی‌گیرد. هزینه نگهداری موجودیها نیز در موارد زیاد حتی در صنایع پیشرفته تا حدود 5درصد کل فروش کارخانه می‌رسد در صنایع کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از قطعات یدکی و کالای مصرفی صنایع تولیدی از خارج کشور وارد شده و باعث تحمیل هزینه‌های ارزی می‌شود در چنین شرایطی ممکن است میزان هزینه‌های تحمیل شده بر صنعت در اثر نگهداری موجودی‌ها حتی از این ارقام بالاتر باشد.
علیرغم هزینه‌های مرتبط با نگهداری موجودیها، داشتن موجودی در کارخانه امری غیر قابل اجتناب می‌باشد مساله مهم این است که هزینه‌های رو به رو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی، مشکلات توقف تولید، از دست رفتن فرصت فروش کالا و کسر اعتبار سازمان را در برخواهد داشت. در مواردی هزینه این اشکالات می‌تواند به مراتب بیشتر هزینه‌های ذخیره موجودی باشد. هدف اصلی امور برنامه‌ریزی و کنترل موجودی آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه‌ها، مناسب‌ترین سیاست‌ها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید.(شیرمحمدی،1387، 28؛27)
2-3-2 تاریخچه کنترل موجودی
اگر چه مشکلات موجودی به اندازه تاریخش قدیمی است ولی تنها از شروع این قرن بوده است که تلاش‌هایی در به کارگیری تکنیک‌های آنالیتیکی در مطالعه، این مسائل به عمل آمده است. به نظر می‌رسد که حرکت‌های اولیه در استفاده از روش‌های ریاضی برای تجزیه و تحلیل موجودی با رشد همزمان صنایع تولیدی آغاز شده باشد نیاز واقعی برای تجزیه و تحلیل ابتدا در صنایع تشخیص داده شد که ترکیبی از مشکلات برنامه‌ریزی تولید و مشکلات موجودی داشتند یعنی جایی که اقلام و محصولات به طور انباشته تولید می‌شدند؛ هزینه راه‌اندازی ماشین‌آلات نسبتاً بالا بود و سپس در کارخانه انبار می‌شدند. اولین بیان در مورد کنترل موجودی به صورت ریاضی فرمولی بود که اغلب فرمول ساده اندازه انباشته نامیده می‌شد و به وسیله فورد هریس از مؤسسه وستینگ‌هاوس در سال1915 ارائه شد همین فرمول، ظاهراً به طور مستقل و به وسیله افراد منفرد بسیاری، از آن تاریخ به بعد توسعه داده شده است این فرمول به عنوان فرمول ویلن نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد، زیرا به وسیله ر.هـ. . ویلسن به عنوان بخش لازم و کاملی از طرح کنترل موجودی نتیجه گرفته شد و وی آن را به بسیاری از سازمان‌ها فروخت.
اولین کتاب کاملی که به مسائل موجودی پرداخت اثر اف. ای. ریموند بود که وی آن را موقعی که در M.I.T بود نوشت. این کتاب هیچ تئوری یا استنباطی از اصول تئوری ندارد و صرفاً کوشیده است تا بیان کند که چگونه «مدل ساده اندازه انباشته» را در عمل می‌توان بسط‌های فراوانی داد.
پس از جنگ جهانی دوم که علوم مدیریت و تحقیق در عملیات ظهور کرد، توجه دقیقتری بر روی طبیعت احتمالی مسائل موجودی معطوف شد قبل از این تاریخ؛ سیستم‌ها به صورت قطعی و غیر احت
مالی مورد مطالعه قرار می‌گرفتند؛ به استثنای چند مورد اندک و مجزا مانند اثر ویلسن که در آن تلاش‌هایی برای وارد کردن ملاحظات و بررسی‌های احتمالی به عمل آمد در اثنای جنگ مدل احتمالی مفیدی توسعه داده شد که بعنوان «مدل درخت کریسمس» از آن یاد می شد . اندک زمانی بعد ازآن تاریخ، یک تفسیر احتمالی ازمدل اندازه انباشته بوسیله و یتین ارائه گردید که در سال 1953 منتشر شد. این اولین کتابی بود که مفصلاً به مدل‌های موجود احتمالی می‌پرداخت.
به هرحال، اخیراً بعضی از اقتصاد دانان و ریاضی دانان به مدل‌های موجودی توجه نموده‌اند. آنها به کاربردهای عملی فوری علاقمند نیستند بلکه، به مدل‌ها، به خاطر خواص ریاضی و تفسیرهای اقتصادیشان علاقمند هستند، مقاله های که بوسیله اقتصاددانانی همچون : آروهریس و مارشال ارائه می‌شد یکی از مقالاتی بود که تجزیه و تحلیل ریاضی قاطعی از یک مدل ساده موجودی ارائه می‌داد.
این کار به وسیله مقاله‌های ریاضی دانان همچون دورتزکی، کی فر، ولفدوتیز دنبال شد، مقاله‌هایی که اغلب به عنوان مقاله‌های نسبتاً نظری مورد خطاب قرار گرفتند. از آن پس نیز تعدادی مقاله به وسیله ریاضی‌دانان ارائه شده است. کتاب کاملی که به خواص ریاضی سیستم‌های موجودی پرداخته باشد، کتاب آروکارلین و اسکارف می‌باشد. در حال حاضر کار بر روی مسائل موجودی در سطوح مختلف بسیاری انجام می‌شود. در یک طرف کار قابل ملاحظه‌ای انجام گرفته است که صرفاٌ به کاربردهای عملی می‌پردازد، در حالی که در طرف دیگر، کار بر روی خواص ریاضی صرف برای مدل‌های ریاضی، بدون توجه به کاربردهای عملی ممکن انجام می‌گیرد(فاطمی قمی، 1377؛14-13)
2-3-3 تعریف موجودی کالا
بر اساس تعاریف مختلفی که از موجودی کالا به عمل آمده است کاملترین تعریفی که تا کنون از موجودی کالا ارائه شده است، توسط انستیتوی حسابداران رسمی آمریکا می‌باشد که به شرح زیراست:

نوشته ای دیگر :   مزایای برنامه ریزی استراتژیک