ژانویه 27, 2021

شورای پول و اعتبار

قلیچ ،وهاب، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان وابسته به پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، www.borhan.ir، 1393، بنگاه داری غیر متعارف بانکها، تاریخ دسترسی 14/11/93
قلیچ، وهاب، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان وابسته به پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، www.borhan.ir ، 1393، چراغ قرمز در مقابل شبکه بانکی، تاریخ دسترسی 18/11/93
ویستا نیوز، www.vistanewsHUB ، 1390،وابسته به بنیادآینده نگر ایران، بازارهای معامله اوراق بهادار اولیه و ثانویه، نشریه موج، تاریخ دسترسی 4/3/94
نقشینه ، وحید، 1386، www.vistanewsHUB ، وابسته به بنیاد آینده نگر ایران، کارتهای اعتباری ، تاریخ دسترسی 3/3/1394
و) قوانین و آیین نامه ها
آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، 1382، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی،ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دستور العمل اجرایی کارت اعتباری تجارت برپایه عقد مرابحه، مدیریت امور سازمان بانک تجارت ، ناشر بانک تجارت
قانون عملیات بانکداری بدون ربا(بهره) ، 1362،ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ز) مقاله‌ها
احمدی حاجی آبادی، سید روح اله ، 1386، بررسی فقهی نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مرابحه ، مجله راهبرد یاس، شماره 12، ص95 الی 112
انور، محمد، 2013م، الگوی اقتصاد بدون ربا، ترجمه اسد الله فرزین وش، تازه های اقتصاد، ناشر موسسه بین المللی اندیشه اسلامی، شماره 81، ص 80 الی 86
الجمال.ا.محمود، 1382، امکان استمرار بانکداری اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، مترجم علی اصغر هادوی تیا، ناشر بانک مرکزی، شماره 9، ص 107 الی 128
القدی بن عید، محمد علی، 1384، مشکلات بانکداری اسلامی و راه حل آنها، مترجم غلامرضا مصباحی مقدم، مجله اقتصاد اسلامی، سال 5، ص 159 الی 161
بیدآباد، 1391، مقررات پیشنهادی برای شفافیت مالی حکمرانی و افشای اطلاعات بانک در بانکداری اسلامی، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 117، ص 20الی 23
پومرانز، فیلیکس ، عبدال و اسامی حقیقی، 2011 م، بانکداری اسلامی از ظهور تاکنون ، مترجم محمدرضا شعبان زاد، مجله بانک و اقتصاد، شماره 92، ص38 الی 41
سیدی‌نیا ، سید اکبر، 1383، گزارشی از وضعیت کنونی بانکداری و تامین مالی اسلامی، (ترجمه فیلم مستند درباره وضعیت کنونی بانکداری و تامین مالی در کشورهای اسلامی که توسط خانم مژگان حاجی نبی ترجمه شده است)، مجله اقتصاد اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره 16، ص 177
خوانساری، رسول، 1394، چالشهای استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران، ماهنامه بانکداری اسلامی، ناشر پژوهشکده پولی و بانکی، اردیبهشت 94، ص 143 الی 145
داودی ، پرویز، بیدار، محمد،1390، بررسی الگوی تفکیک عقود در بانکداری اسلامی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 5، ص83 الی 85
علوی لنگرودی ، سید حسین، 1385، اخبار بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، ناشر بانک مرکزی، شماره 74، ص13 الی 16
علوی لنگرودی ، سید حسین، 1388، مروری بر تحولات بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، ناشر بانک مرکزی،شماره 101، ص 18 الی 24
علیزاده، محمد، 1386، ،مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی، مجله اقتصادی بورس، ناشر سازمان بورس اوراق بهادار، شماره 67، ص 44 الی 53
قلیچ ، وهاب، ملاکریمی، فرشته، 1390، ابعاد فقهی حقوقی اجرایی و کاربردی شدن مرابحه، استصناع، خرید دین در نظام بانکی کشور، سخنرانی غلامرضا عربیه(مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی) در همایش سراسری بانکداری اسلامی ، مجله تازه های اقتصاد، سال 9، ص 30 الی 39
محرابی، لیلا، 1390، دستور العمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، نشریه تازه های اقتصاد ، شماره 133، ص 47 الی 50
مصباحی مقدم، غلامرضا، 1372، مجموعه مقالات پنجمین سیمنار بانکداری اسلامی ، تهران، ص 100 الی104
موسویان ، سید عباس، 1383، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ،20ص 11الی 21
موسویان، سید عباس، 1383، کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 13، ص 12 الی 24