ژوئن 12, 2021

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان- قسمت ۲۲

۱) ایمان و اعتقاد به الوهیت: برای این مولفه گویه های ذیل در نظر گرفته شده است که درسوالات یک تا چهار پرسشنامه آورده شده است:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • حضور خداوند در زندگی و کار،

 

  • ایمان به لطف و عنایت خداوند نسبت به خود،

 

  • توکل به خدا

 

 • ایمان به اینکه تمام امور به دست خداست

 

۲) هدف و معنا در کار و زندگی: برای این مولفه گویه های ذیل درنظرگرفته شده است که درسوالات پنج تا هفت پرسشنامه آورده شده است:

 

 

  • انجام کارها با هدف خشنودی خدا

 

  • اصل بودن اهداف و اعتقادات

 

 • تلاش و خدمت در راستای اعتقادات و ارزش ها

 

۳) خودآگاهی: برای این مولفه گویه های ذیل درنظرگرفته شده است که درسوالات هشت تا یازده پرسشنامه آورده شده است:

 

 

  • درک درک از احساس خود

 

  • آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود

 

  • حفظ آرامش خود در همه شرایط

 

 • شناخت جنبه های غیرمادی زندگی

 

۴) داشتن اهداف متعالی در کار و زندگی: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات دوازده تا چهارده پرسشنامه آورده شده است:

 

 

  • خدمت به دیگران در همه شرایط

 

  • رسیدن به مدارج بالای اخلاقی

 

 • هدف اولیه رضایت خدا

 

۵) باورها و اعمال معنوی و مذهبی: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات پانزده تا نوزده آورده شده است:

 

 

  • استفاده از رفتارهای اثربخش معنوی در کار

 

  • احساس رضایت از خدمت به مردم

 

  • توکل به خدا در زندگی و کار

 

  • باور به مورد قبول واقع شدن اعمال

 

 • استفاده از راهنمایی بزرگان دین و اصول و مبانی اعتقادی در زندگی و کار

 

۶) همسویی اهداف فردی و سازمانی: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات بیست تا بیست و شش آورده شده است:

 

 

  • لذت صحبت در خصوص سازمان

 

  • در نظر گرفتن سازمان به عنوان خانواده

 

  • احساس تعلق نسبت به سازمان

 

  • احساس تعلق برای ماندن در سازمان

 

  • مبنا قرار دادن اهداف سازمان

 

  • اختصاص زمان بیشتر برای سازمان در مواقع لزوم

 

 • انجام وظایفی بیشتر از وظایف تعیین شده در سازمان

 

۷) تفکر انتقادی وجودی: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات بیست و هفت تا سی و سه آورده شده است:

 

 

  • تفکر درباره ماهیت کارها

 

  • تفکر در خصوص هدف یا دلیل وجودی

 

  • تفکر عمیق در خصوص وقایع رخ داده

 

  • توسعه مفاهیمی چون مرگ، زندگی و مانند آن در ذهن

 

  • تفکر درخصوص معنای رویدادها

 

  • تفکردر خصوص رابطه بین انسان و سایر موجودات عالم

 

 • تفکر عمیق در خصوص وجود یک قدرت یا نیروی برتر در زندگی

 

۸) تولید معنی شخصی: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات سی و چهار تا سی و هفت آورده شده است:

 

 

  • انطباق با شرایط پر استرس

 

  • توانایی تعریف هدف زندگی

 

  • جستجوی معنا و هدف در میان شکست ها

 

 • توانایی تصمیم گیری بر مبنای اهداف زندگی

 

۹) روحیه خدمتگذاری: برای این مولفه گویه های ذیل در نظرگرفته شده است که درسوالات سی و هشت تا چهل آورده شده است:

 

 

  • سهیم بودن در شادی دیگران

 

  • لذت از خدمت به دیگران

 

 • خیر و خوبی برای دیگران خواستن

 

۳-۵) ابزار و روش‌های گردآوری اطلاعات و داده‌ها
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *