نوامبر 24, 2020

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۶

جایاوارهنها، فولی و همکاران نیز معتقدند با افزایش تحصیلات تمایل به استفاده ازخدمات الکترونیک بیشتر شده است (جایاوارهنها و فولی[۳۶]؛۲۰۱۰).
در ارتباط با عامل سن مشتری نیز بارنت معتقد است هر چه مشتری جوانتر باشد، تمایل بیشتری در استفاده از خدمات الکترونیک دارد (بارنت[۳۷]؛۱۹۹۸)از طرفی کارجالوتو، معتقد است مشتریانی که به واسطه شغل خود زمان کمتری دارند از خدمات الکترونیک بیشتر استفاده کرده اند .نهایتاً باید عنوان کرد در نتیجه تحقیقات جایاوارهنها، فولی و همکاران افراد پردرآمد تمایل بیشتری به استفاده از خدمات الکترونیک دارند (رحیم نیا و همکاران؛۱۳۸۹) .
۶-۲-۱۱عوامل رقابتی
در این طبقه بندی مواردی همچون تعداد بانک های فعال در یک منطقه با امکانات لازم، شدت رقابت بین آنها، تنوع خدمات ارائه شده، حق انتخاب برای مشتری در استفاده از فناوری ها ، منابع مالی بانک ها جهت سرمایه گذاری در این زمینه، قدرت چانه زنی مشتریان و … معنی و مفهوم می یابد . براساس مطالعات لینا، لین و همکاران، مشخص شد در محیط های رقابتی تر مشتریان به دلیل تنوع بیشتر فناوری های الکترونیکی در ارائه خدمات بانکی (از بعد کم شدن هزینه و افزایش کیفیت کاری ) درصد استفاده بیشتری از خدمات الکترونیک دارند (همان منبع:ص۱۰) .
۲-۱۲عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی
اعتماد مفهوم پیچیده ای است که بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.باربرعنوان می کند که مفهوم اعتماد شبیه یک مرداب مفهومی است . همچنین لویز و ویگرت یک سردرگمی مفهومی را در ادبیات اعتماد مطرح می کنند.طبق تعریف واژه نامه انگلیسی آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است . با وجود تعریف فرهنگ لغت آکسفورد ، اعتماد اغلب توسط محققان با ویژگی های خاصی تعریف شده است . روتر اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، وعده ها، عبارت های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف می نماید . درتعر یفی دیگر اعتماد به عنوان اعتقاد و یا انتطار از اینکه گفته ویا تعهدی که فروشنده عنوان می کند، قابل اتکا است و فروشنده از آسیب پذیری خریدار سوء استفاده نخواهد کرد، آورده شده است . اعتماد به صورت اعتقاد به اینکه شخصی دیگر در راستای برآورده ساختن خواسته های ما اقدام می کند نیز تعریف شده است. به عقیده مورگان و هانت اعتماد هنگامی رخ می دهد که شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگری احساس راحتی نماید .اعتماد را همان طور که مایر و همکارانش[۳۸](۱۹۹۵)؛ بیان کرده اند تعریف می کنیم و عبارت است از تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل ، بر اساس این تصور که طرف مقابل ، فعالیت مورد انتطار وی را بدون کنترل ونظارت مستقیم انجام خواهد داد.واضح است که اعتماد ساختار چند بعدی دارد وطبق نظر اکثر محققان، صداقت یا درستی، خیر خواهی، توانایی یا صلاحیت عناصری تکراری در ایجاد ابعاد اعتماد هستند . توانایی معتمد، در ارتباط با مهارتها و قابلیت های وی در زمینه های خاص مورد نظر اعتماد کننده است. صداقت در ادراک وقتی رخ می دهد که اعتماد شونده پایبند به مجموعه ای از اصول مورد قبول اعتماد کننده است که او را قابل اطمینان و قابل پیش بینی می کند. خیر خواهی تمایل به انجام خوبی توسط اعتماد شونده، جدا از انگیزه کسب سود خودخواهانه است. خیر خواهی به اعتماد کننده نشان می دهد که اعتماد شونده، تلاشهای خاصی را برای او انجام می دهد (خلیلی برکویی؛۱۳۹۱) .
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری،حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تامین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فتاوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و..) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرارداده است (یعقوبی و شاکری؛۱۳۸۷) .
ازسوئی علی رغم رشد روز افزون اخیر در تجارت الکترونیکی،مشتریان تمایل چندانی به ارائه اطلاعات حساس و شخصی در وب سایتها ندارند و معمولاًدر مواجه با وب سایتها اطلاعات عمومی خود را ارائه می دهند، و وقتی از آنها تقاضای اطلاعات حساس و شخصی مثل شماره کارت اعتباری می شود احساس ناراحتی می کنند، این احساس بیانگر عدم اعتماد مشتری نسبت به اینترنت وبانکداری اینترنتی است.بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیک لازم و ضروری است و به توسعه و بهبود این تکنولوژی در کشورمان کمک شایانی می کند(بشیری و جنیدی؛۱۳۸۶).
۲-۱۳عوامل موثر بر اعتماد در بانکداری الکترونیک
عوامل موردنظر عبارتند از:
۱-۲-۱۳)ابعاد فردی
ابعاد فردی شامل عوامل دموگرافیک ، آگاهی از اینترنت ، آشنایی و گرایش به اعتماد ، پذیرش نوآوری ، نگرش نسبت به خطر می باشد در بین این عوامل گرایش به اعتماد و نگرش به ریسک و پذیرش نوآوری نقش مهمتری در مراحل اولیه اعتماد دارند.
۲-۲-۱۳)ابعاد سازمانی
در پروژه های مدیریتی ،ویژگی هایی نظیر اندازه سازمان، تعداد سالهایی که سازمان در یک کسب و کار مشهور بوده و به رسمیت شناختن نام تجاری از عوامل تأثیر گذاربر اعتماد مشتری نسبت به سازمان مورد نظرمی باشد
۳-۲-۱۳)ابعاد اعتماد به سیستم
اعتماد به سیستم یک ساختار غیر شخصی برای کمک به اعتماد مشتری است . در این تحقیق ، ابعاد اعتماد به سیستم با سه عنصر وضعیت نرمال ، اطمینان به ساختار و هنجارهای مشترک پذیرفته شده سنجیده می شود .
۴-۲-۱۳)ابعاد وب سایت
در این تحقیق عوامل وب سایت با زیر عاملهای درک قابل اعتماد بودن وب سایت ، کیفیت طراحی وب سایت ،سهولت استفاده ، مفید بودن و کیفیت اطلاعات وب سایت نشان داده شده است.
۵-۲-۱۳)ابعاد تعاملی
این شاخص توسط اولیور [۳۹](۱۹۸۰) پیشنهاد شده است و روی این موضوع تأکید دارد که نتایج قبلی به طور مستقیم بر تصمیم گیری های آینده تأثیر می گذارد. به طور کلی این شاخص با طول مدت رابطه و رضایت سنجیده می شود.
۶-۲-۱۳)ریسک درک شده
در پژو هشهای مختلف ابعاد مختلفی برای ریسک در نظرگرفته شده است .به این صورت انواع ریسک به این شکل مطرح می گردند:
الف)ریسک مالی
احتمال خطر از دست دادن پول یا تحویل گرفتن محصولات یا خدماتی که ارزش مالی ندارند در مورد خدمات مالی جاری به معنی خطرات بالقوه ، در از دست دادن مال خود به علت تقلب است .
ب)ریسک عملکرد
خطر اینکه محصولات و خدمات ارائه شده مزایای مورد انتظار را نداشته باشند .
ج)ریسک زمان:
خطر اتلاف وقت مشتری در زمانی که محصول یا خدمات تحویل گرفته شده انتظارات آنها را برآورده نمی کند
د)ریسک روانی
به خطری که استفاده از خدمات، شخصیت فرد را مخدوش کند اشاره دارد
ه)ریسک اجتماعی : خطری که استفاده از یک محصول یا خدمت منجر به خجالت فرد در گروه اجتماعی شود.
و)ریسک حریم خصوصی: خطر از دست دادن کنترل اطلاعات شخصی می باشد، مانند زمانی که اطلاعات مربوط به فرد بدون آگاهی یا اجازه او استفاده می شود
ی)ریسک امنیت فیزیکی: خطر امنیت فیزیکی خریدار یا دیگران در استفاده از محصول یاخدمت
۷-۲-۱۳نفوذ اقتصاد – اجتماعی
نفوذ اقتصاد- اجتماعی میزان یا درجه ای است که شخص درک می کند کسانی که از نظر او مهم هستند معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند.
۸-۲-۱۳خود کارآمدی

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.