ژانویه 25, 2021

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۱۲

۲-۲۹مؤلفه هایی ایجاد کننده افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی
۱-۲-۲۹فناوری اطلاعات و ارتباطات
در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانکها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود.
۲-۲-۲۹مهارت های نیروی انسانی
در بانکها و مؤسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد.
۳-۲-۲۹تنوع خدمات بانکی
بانک ها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می زنند . بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره گیری از فناوری رایانه ای، بازاریابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانکها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند . بانک فورتیس که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین با بازاریابی مناسب و علمی، می توان استراتژی هایی را به کاربرد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعاً بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان پذیر نخواهد بود.یکی دیگر از چالش هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است . این نقصان منجر به ارایه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می شود.
۴-۲-۲۹کیفیت خدمات بانکی
خدماتی باکیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان هایی مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می شوند.
۵-۲-۲۹رضایت مشتریان از کارکنان بانک
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازما نها باا ستفادها ز کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارایه می نمایند و ر ضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به
مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانکها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند. بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است.
۶-۲-۲۹مطلوبیت محیط داخلی بانک
یک محیط خوب می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد . با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمانها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد . در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
۷-۲-۲۹مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک
باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک ها و دیگر سازما نهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است وبازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانکها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهر ک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگهای عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند(ونوس و صفاریان؛۱۳۸۳) .
۲-۳۰ مدل مفهومی تحقیق
شکل۱- مدل مفهومی تحقیق
بخش دوم : پیشینه تحقیق
الف) پیشینه داخلی
همتی( ۱۳۸۷) ؛ طی مقاله ای به بررسی” سیاستها و ابزارهای امنیتی در بانکداری الکترونیک ” پرداخت .در این پژوهش سعی شده تا عواملی که سبب پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می شود با تاکید بر امنیت بررسی گردد. هدف این پروژه به دست آوردن درک و دانش لازم جهت مشتریان و افراد از ابزارهای امنیتی در بانکداری الکترونیک می باشد که کاربرد بسیار زیادی در جامعه امروزه خواهد داشت. با توجه به اینکه خدمات بانکداری الکترونیک از طریق کانالهای مجازی و عمومی همچون تلفن، اینترنت، تلفن همراه و .. صورت می گیرد و افراد با آن آشنایی و به آن عادت ندارند لذا فقدان امنیت بر عملکرد اینگونه سازمانها و نیز عدم اعتماد افراد به این خدمات آثار مخرب و نامطلوبی با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین امنیت از مهمترین عناصری است که باعث اثر گذاری در تراکنشهای بانکی می گردد و براعتماد واستفاده مشتریان از این خدمات اثر می گذارد. از این رو ضرورت مدیریت امنیت در سیستمهای بانکی مشخص می گردد. بر این اساس علاوه بر امنیت داده ها عوامل متعددی همچون فرهنگ سازی ، بکارگیری سیاستها و ابزارهای امنیتی و رعایت امنیت فیزیکی، کیفیت در ارائه خدمات و پشتیبانی، آموزش، سهولت در استفاده از خدمات، تبلیغات و سیاستهای تشویقی قابل توجه می باشدکه به عنوان متغیرهای پژوهش طی مدل ارائه گردید. جهت بررسی مدل، پرسشنامه طراحی و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد. پس از انجام تحلیلهای صورت پذیرفته متغیرهای مورد تحقیق به لحاظ اهمیت، رتبه بندی شدند. علاوه بر آن مشخص گردید بانکها جهت تامین امنیت کاملتر تراکنشها در بانکداری الکترونیک ، بایستی در کنار رعایت سیاستهای امنیتی مثل محرمانگی ، سندیت ، تمامیت و … از ابزارهای امنیتی همچون تکنیکهای رمز نگاری ، استفاده از کد کاربری و رمز عبور، گواهی هایدیجیتال، امضای دیجیتال، نرم افزارها و پروتکلهای امنیتی بهره گیرند.
دهکردی و خلیلی برکویی(۱۳۹۱) طی پژوهشی به بررسی” عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی” پرداختند. این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بانکداری اینترنتی بانک صادرات استان یزد می باشند. داده های به دست آمده از روش میدانی،با استفاده از روش های رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل عاملی تأییدی مورد روش تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت ابعاد اعتماد به سیستم، نفوذ اقتصاد – اجتماعی، خود کارآمدی، ابعاد فردی و ابعاد وب سایت بیشترین تأثیر مثبت را بر اعتماد مشتریان دارند و ریسک درک شده تأثیری منفی بر اعتماد دارد ولی تأثیر آن چندان قابل توجه نیست. بعلاوه ابعاد سازمانی و ابعاد تعاملی تأثیر معنی داری بر اعتماد مشتریان ندارند.
ملک اخلاق و همکاران(۱۳۹۱) طی پژوهشی به “شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی”پرداختند . باتوجه به ضرورت بانکداری الکترونیکی، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی میپردازد. به دین منظور پساز مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان بانکی، ۷۷ عامل موفقیت شناسایی و سپس این عوامل در ۶ بعد طبقه بندی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصین بانکی، اولویت و اهمیت هریک از این عوامل بااستفاده از روشهای SAW, TOPSIS, ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل، از تکنیکهای ادغامی که شامل روش های میانگین، بردا و کپلند است، استفاده شد. درنهایت بازمهندسی فرایندها مهمترین عامل موفقیت و بهترتیب توسعه بازارهای جدید، به وجود آوردن اعتماد برای نام و ادغام کانالهای متعدد، قابلیت سادهسازی و شخصی سازی سیستم در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند.
آماده و جعفرپور طی پژوهشی به بررسی” تبیین موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی” پرداختند .این مقاله به دنبال شناسایی عمده ترین دلایل و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور است و به همین منظور پس از نمونه گیریتصادفی طبقه ای متناسب، فرایند تحقیق اجرا گردید . عمده موانع شناسایی شده بنابر ادبیات موجود ، موانع فرهنگی– اجتماعی، موانع مدیریتی، موانع مالی و مو انع فنی – فن آورانه هستند که با انجام فرایند تحقیق فرضیه نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی و فرضیه دوم مبنی بر وجود موانع مدیریتی در راه
توسعه بانکداری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت . ضمن آن که فرضیه سوم این تحقیق مبنی بر وجود موانع مالی و همچنین فر ضیه چهارم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی – فن آورانه در راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور مورد تایید قرار نگرفت.
سیدجوادین و شمسی(۱۳۸۴) طی تحقیقی به بررسی ” عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) ” پرداختند .این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس انجام گرفته است . طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می شود. در واقع دیویس بیان می کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی “ نمونه ای متشکل از ١٢٠ نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکد اری اینترنتی پرداخته شده است . در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی “ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
حیدری وهمکاران(۱۳۹۰)درپژوهشی به بررسی”تاثیراینترنت بربازاریابی(بانک کشاورزی) پرداختند.طی این پژوهش با توجه به نقش مهم فضای اینترنت و لزوم بهره گیری اصولی اصولی و هدفمند از این پدیده در این نوشتار فعالیتهای بانک کشاورزی ایران را درفضای کسب و کار اینترنتی تجزیه و تحلیل شده است. و نحوه نگرش و اهمیت این بانک به مقوله تجارت الکترونیکی تشریح شده است.نتایج نشان داد محیط فناورانه مثل رایانه ؛ دستگاههای خودپرداز وشبکه های ارتباطی در بازاریابی موثر این بانک تاثیرچندانی دارند.
الهیاری فرد در تحقیقی با عنوان “خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی” به بررسی شیوه های بانکداری الکترونیک (اینترنتی، اینترانتی و موبایل) پرداخته است و بهای تمام شده خدمات در انواع سیستمهای بانکداری در ایران را محاسبه کرده است. براساس نتایج این تحقیق ،متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است.
شکرگزار(۱۳۸۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانکها”، با طرح این موضوع که کشور ما از نظر شاخص سهولت و دسترسی به تجارت الکترونیک در میان ۶۰ کشور جهان در رتبه ۵۸ قرار دارد، امکان سنجی بانکداری الکترونیک براساس عوامل اقتصادی، فنی و نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالابردن سرعت و …، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند: هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجه های بلندمدت برای خرید یا تولید نرم افزار و …، برای بررسی متغیر نیروی انسانی، فاکتورهایی مانند: نیروی متخصص که توانایی طراحی، تحریه وتحلیل، پیاده سازی و … را داشته باشد، پشتیبانی مدیریت ارشد و … را در نظر گرفته است .
رحیم نیا(۱۳۸۹)طی تحقیقی ضمن بررسی اجزای بانکداری الکترونیکی، روابط بین این اجزا و بررسی مدلی کاربردی در زمینه عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک، تحقیقی در این ارتباط در بانکهای دولتی شهرستان شیراز انجام داده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل فناوری در میان عوامل تاثیر گذار بر استفاده از خدمات الکترونیک از تاثیر بیشتری برخوردار بوده است. در مورد آزمونهای بوم شناختی نیزنتایج تحقیق به تفکیک در مورد متغیرهای جنسیت، درآمد، تحصیلات و سن افراد با روش های آماری متنوع مورد بررسی قرار گرفته است.
ناظمی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری وبهبود کارایی بانکها با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد پرداختند. در این مطالعه ی با درنظر گرفتن دو جامعه ی مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق ، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد ۴۱۶ و ۳۹ انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظر های نمونه ی آماری در تحقیق استفاده گردید .نتایج نشان داد که شیوه ی های نوین ارائه ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده ؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.
اصغری زاده و امین(۱۳۹۲) به بررسی موضوع “افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیکهای کمّی”پرداختند. در این مقاله ضمن بیان مفاهیم بهره وری و بازاریابی رابطه مند، مدلهای مفهومی اولویت بندی مشتریان بانکها، مدل هرم مشتریان و مدل تعدیل یافته گروه مشاوران بوستون (BCGC) [۸۰] بر ای مشتریان تشریح شده و سپس اولویت بندی مشتریان بانک برای ارائه بهره ور خدمات از طریق مدلهای MADM [۸۱]تشریح شد نتایج نشان داد تنوع در گروههای مشتریان نظام بانکی، درخواستها و نیازهای مشتریان و تنوع در خدمات نظام بانکی، این نظام را وادار می کند تا از یک سو نسبت به اولویتبندی مشتریان و از سوی دیگر به اولویتبندی خدمات قابل ارائه اقدام کند.
الهیاری فرد(۱۳۸۴)در پژوهشی با عنوان “بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی ونوین”به مقایسه هزینه بانکداری سنتی ،نیمه مکانیزه اینترانتی )ماشین های خود پرداز (واینترنتی ،با استفاده از داده های بانک ملی ایران وبا لحاظ نمودن شاخصهای بین المللی در بانکداری اینترنتی برای دوره۱۳۷۹تا۱۳۸۱پرداخته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متوسط بهای تمام شده هرتراکنش در بانکداری سنتی ونیمه مکانیزه ،بیش از صد برابر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی است.هم چنین میزان صرفه جوئی درهزینه های پرسنلی حاصل از بکارگیری بانکداری اینترنتی واینترانتی نسبت به وضع موجود )بانکداری سنتی ونیمه مکانیزه (بانک ملی ایران به قیمت های سال ۱۳۸۳ به ترتیب۲۲۹۱و۴۴۴۷ میلیارد ریال است.
واثق نیا(۱۳۸۹)در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری سیستم بانکی در بانکهای خصوصی ودولتی”انجام داد،ارتباط بین توسعه خدمات بانکداری الکترونیک وسودآوری بانکهای خصوصی ودولتی درایران را در بازه زمانی۱۳۸۱تا۱۳۸۷به روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلوئی موردبررسی قراردادوشاخصهای بانکداری الکترونیک درسه مرحله کلیه بانکها،بانکهای خصوصی وبانکهای دولتی مورد آزمون قرارداد.. نتایج بدست آمده از برآورد الگو،درحالت اول بررسی حاکی از تاثیرمثبت گسترش بانکداری الکترونیک برسودآوری بانکهای کشور می باشد . همچنین نتایج در حالت دوم وسوم بررسی نشان دادند،گسترش بانکداری الکترونیک برسودآوری در بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی از نقش پررنگ تری برخوردار است.
در مطالعه دیگری در اداره تحقیقات بانک سپه با عنوان “صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی” به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی )پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله در صورت پرداخت این قبوض توسط عابربانک تقریباً ۸۹۴۵۲۶ ساعت ویا ۱۱۱۸۱۶ روز کاری و یا ۳۷۲ سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت.
موناخادمی درسال ۱۳۸۶به بررسی راهکارهای افزایش اقبال عمومی نسبت به بانکداری الکترونیک درایران مطالعاتی انجام دادکه نتیجه تحقیق حاکی ازاین بودکه بانکداری الکترونیک درایران به طورروزافزون مورداقبال بیشترمردم قرارگرفته است .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.